homepage

Nieuws uit de wereld

Verkiezingen 2019
Op 26 mei aanstaande zullen niet enkel alle kiesgerechtigde Belgen in het binnenland deelnemen aan de federale verkiezingen. Misschien ben jij één van de 180.000 landgenoten in het buitenland die met hun stem mee het verkiezingsresultaat zullen beïnvloeden. Helaas beperkt zich dat stemrecht tot het federale niveau, maar daarover is het standpunt van de stichting bekend, met name dat een uitbreiding naar het regionale niveau in een federale staat niet meer dan logisch is. Een lacune die erg pijnlijk wordt nu beide verkiezingen op één dag vallen. Dit is