homepage

Nieuws uit de wereld

Administrator
Je hebt een mooie beroepsloopbaan achter de rug en je kijkt uit naar een welverdiend pensioen. Je loopbaan eindigt in het buitenland of je plant juist nu Vlaming in de Wereld te worden. Je hebt recht op een aanvullend pensioen van je Belgische werkgever (een zogenaamd ‘tweede pijler’ pensioen). Hoe zit dan nu met de belastingen? Zoals al aangegeven in een van onze vorige bijdragen, word je in principe Belgisch niet-inwoner wanneer je België verlaat en je je in een ander land gaat vestigen. In het algemeen betekent dit dat je vanaf dan in België alleen