Vlaamse baaien 2100
Vlaamse baaien 2100

Baggeraars Deme en Jan De Nul: "Op zoek naar 100den nieuwe collega's"

Als het van Deme en Jan De Nul afhangt, rijzen er voor de Belgische kust enkele kunstmatige eilandjes op, goed voor 6.000 hectare extra land. Te ambitieus naar Belgische normen? Niet als je naar de andere projecten van deze baggerreuzen kijkt. Een portret van een business in volle bloei én boordevol jobs.

Concurrenten en af en toe collega's
"Het project Vlaamse Baaien 2100 komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Het is het resultaat van een brainstorm die twee jaar geleden al plaatsvond", steekt Alain Bernard, topman van Deme van wal. "We zaten toen samen met enkele partners die we tijdens onze projecten regelmatig tegenkomen. Allemaal stelden we vast dat in onze buurlanden allerlei maatregelen genomen werden om de kusten te beschermen tegen de stijging van de zeespiegel en een mogelijke 'storm of the century'. Om ook in ons land iedereen wakker te schudden, lanceerden we dit voorstel. Veel betrokken partijen zoals de kustgemeenten, havens, overheid, milieuverenigingen,.. reageerden intussen positief."

Een van de partners met wie ze rond tafel zaten, is Jan De Nul. Is dat niet de grote concurrent? "Klopt helemaal. Als het aankomt op baggerwerken, behoren we allebei tot de wereldtop. We zitten dus vaak in elkaars vaarwater. Alleen onze thuismarkt brengt ons af en toe samen, bijvoorbeeld de Vlaamse Baaien 2100. Zowel Jan De Nul als wijzelf beseffen dat dit een belangrijk visitekaartje kan zijn. Hetzelfde geldt voor het project Amoras in Antwerpen, waarvoor we met Jan De Nul en twee andere partners in de tijdelijke handelsvereniging SeReAnt zitten. In opdracht van de Vlaamse overheid bouwen we een grootschalige mechanische ontwateringsinstallatie, bedoeld om het baggerslib in de Antwerpse haven zo goed mogelijk te recycleren. "Het wordt een gigantische installatie, een toonbeeld van hightech. Voor zoiets verenigen we onze krachten."

Lees verder op www.vacature.com/carriere/orienteren/Baggeraars-Deme-en-Jan-De-Nul-Op-zoek-naar-100den-nieuwe-collega-s