Ook afstandsonderwijs opgenomen in regeling OCW-NOB

Op 30 juni 2014 is de wijziging op de eerder vastgestelde regeling tussen het Ministerie van Onderwijs en Stichting NOB gepubliceerd in de Staatscourant. Door deze wijziging kunnen ook partijen voor afstandsonderwijs weer bij Stichting NOB aansluiten en komen zij voor de kwaliteit van hun onderwijs weer onder inspectietoezicht te staan.

Uit de wijziging op de regeling:

De subsidie die de Minister aan de Stichting NOB verstrekt heeft tot doel het ondersteunen van Nederlandse onderwijsvoorzieningen in het buitenland met het oog op de terugkeer van leerlingen en hun aansluiting bij het onderwijs in Nederland. De Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2014–2018 heeft eind 2013 de Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland vervangen. Dit naar aanleiding van de taakstelling op de OCW-subsidies zoals afgesproken in het Regeerakkoord Rutte II.

Een van de subsidietaken van de Stichting NOB is het ondersteunen van Nederlandse onderwijsvoorzieningen in het buitenland. In de regeling die eind 2013 is vervangen door de Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2014–2018 werd met ‘onderwijsvoorzieningen’ ook verstaan de instellingen voor afstandsonderwijs. In de nieuwe regeling waren de instellingen voor afstandsonderwijs echter niet opgenomen. Deze wijzigingsregeling heeft als doel om de instellingen voor afstandsonderwijs opnieuw binnen de regeling te brengen. Dit houdt in dat ook deze instellingen toegang kunnen krijgen tot de infrastructuur en ondersteuning van de Stichting NOB. Daarnaast zorgt deze wijziging ervoor dat de instellingen voor afstandsonderwijs onder inspectietoezicht staan. Dit om de kwaliteit van deze vorm van onderwijs te bewaken.

Bron en meer info:
http://www.stichtingnob.nl/