De aansluiting met Vlaanderen en vooral met de Nederlandse taal en de Vlaamse cultuur blijft cruciaal. Want op een bepaald moment keert men met de kinderen weer terug naar Vlaanderen en dan moeten ze weer instromen in het Vlaamse onderwijssysteem. Pas wanneer jouw kinderen weer met succes meedraaien in het Vlaamse onderwijssysteem kan men écht spreken van een geslaagde expatriatie. Tijdens het verblijf in het buitenland is het belangrijk dat de kinderen actief hun kennis van de Nederlandse taal ontwikkelen en in dezelfde mate vorderingen maken als hun leeftijdsgenoten in Vlaanderen. Dat is een conditio sine qua non om bij terugkeer naar de mogelijkheid voor instroming in het Vlaamse onderwijs open te houden en soepel te laten verlopen. En daar zit hem uiteraard het grote verschil met emigranten, daar zij helemaal niet de intentie hebben om ooit nog terug te keren.

Waar u vandaag ook bent en morgen heengaat, Nederlandstalig onderwijs is wereldwijd mogelijk. Zowel voor kinderen in het basis- als in het voortgezet onderwijs, zowel in deeltijd als volledig en zowel via een school als op afstand. Dankzij het Nederlandstalig onderwijs in het buitenland kunnen kinderen en jongeren bij terugkeer een goede aansluiting vinden op het onderwijs in Vlaanderen. Wereldwijd volgen 13.500 Vlaamse en Nederlandse leerlingen Nederlands onderwijs. Zij doen dit op NTC-scholen (Nederlandse Taal & Cultuur) als onderdeel van of als aanvulling op het internationale of lokale onderwijs, via Nederlandse scholen, Europese scholen of op afstand.

D-Teach staat voor Distance Teaching of afstandsonderwijs. De missie van D-Teach is om aan leerlingen van het basis- en secundair onderwijs kwaliteitsvol Vlaams onderwijs aan te bieden. Dit verloopt online via een virtuele klas met ervaren leraren.

Alle vragen en zorgen over het onderwijs voor de kinderen tijdens een expatriëring zijn bij Edufax in goede handen: goed onderwijs voor de kinderen; het kiezen van goede scholen; de ontwikkeling van hun Nederlandse taalvaardigheden; ...

De Wereldschool verzorgt het afstandsonderwijs voor Nederlandstalige kinderen van drie tot en met achttien jaar, die in het buitenland verblijven. Zowel volledig onderwijs thuis is mogelijk als in combinatie met een lokale of internationale school.

World Wide Juf verzorgt persoonlijk afstandsonderwijs via audio- visuele media voor Nederlandse en Vlaamse kinderen die woonachtig zijn in het buitenland. Alle leerlingen krijgen privéles op hun eigen niveau waardoor iedere leerling optimaal van het onderwijs kan profiteren.

WeZoozAcademy.be is een online leerplatform met meer dan 1.000 leuke lesvideo’s en oefeningen voor het middelbaar onderwijs. Enthousiaste, gediplomeerde leerkrachten geven les volgens de officiële eindtermen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs.

Pagina's