Als je na een korte periode in het buitenland terugkeert naar België, kan de vraag rijzen of je je centrum van familiale en economische...

Aangifte in de personenbelasting

“Indien je na je vertrek nog fiscaal inwoner van België blijft, moet je verder een aangifte in...

Vanuit fiscaal oogpunt is het belangrijk te weten waar je fiscaal rijksinwoner bent. Het algemeen beginsel is als volgt: waar je...

In de internationale fiscaliteit is de plaats waar de woonplaats gevestigd is van doorslaggevend belang in het kader van de...

Pagina's