Hoger onderwijs

Voor wie eraan mocht twijfelen, studeren of stage lopen in het buitenland biedt eigenlijk alleen maar voordelen, en wel op verschillende vlakken: 

-    persoonlijk: je doet nieuwe en boeiende ervaringen op, ontwikkelt je persoonlijkheid en leert op eigen benen te staan omdat je met kleine of grote problemen (huisvesting, ziekte, frustraties) zelfstandig moet omgaan. Je kan een taal perfectioneren en wie het aandurft op academisch vlak avontuurlijk te zijn, komt gegarandeerd naar België terug met meer zelfvertrouwen en trots over het buitenlandproject. 

-    professioneel: studeren in het buitenland heeft een positief effect op een latere carrière. Uit studies blijkt dat mobiele studenten sneller een eerste job vinden dan anderen. Bij werkgevers is internationale ervaring een belangrijk selectiecriterium, omdat je in het buitenland hooggewaardeerde vaardigheden traint zoals probleemoplossend denken, zelfredzaamheid, relativerings- en aanpassingsvermogen en cross culturele communicatiecompetenties. Uiteraard is ook talenkennis een grote troef. 

-    maatschappelijk: de wereld wordt steeds multicultureler, en het uitwisselen van ervaringen en ideeën over mondiale uitdagingen steeds belangrijker. Wie een globale wereldvisie ontwikkelt, kan ook bijdragen tot de welvaart van de maatschappij. 

Hoger onderwijs in het buitenland

In 1999 ondertekende een groot aantal Europese landen de beroemde Bologna-verklaring, waar ze de basis legden voor een kwaliteitsvolle internationalisering van het Europese hoger onderwijs. Men voerde ondermeer de Bachelor-Master (BaMa) – structuur in, een systeem van internationaal herkenbare en vergelijkbare graden. Eén van de doelstellingen is verder dat tegen 2020 minstens 20% van de studenten bij het afstuderen een buitenlandse studie- of stage-ervaring achter de rug moet hebben. Daartoe worden ook in Vlaanderen heel wat inspanningen gedaan. 

Zo is sinds 2014 binnen het Vlaamse agentschap EPOS (Europese Programma’s voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking) het nieuwe 'Erasmus+'-programma van kracht, een overkoepelende naam voor een aantal Europese programma’s. 
-    Erasmus is het meest beproefde mobiliteitsprogramma. Vanaf het tweede jaar van je opleiding kan je een deel van je studies of stage (min. 3 maanden en max. 12 maanden) in een ander Europees land volgen, en de behaalde studiepunten tellen mee voor je diploma in Vlaanderen (vaak gebruikt met het ECTS voor de creditoverdracht). Alle studierichtingen komen in aanmerking en en je kan naar alle landen van de Europese Unie, plus Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Turkije en Zwitserland. Je kan ook een beurs aanvragen: het is een hulpmiddel voor reis- en verblijfskosten, maar dekt niet alle kosten in het buitenland. Bovendien hangt dit beursbedrag ook af van het inkomen van de ouders, het systeem is vergelijkbaar met dat van de studietoelagen.
-    Tempus omvat een trans-Europees samenwerkingsprogramma voor het hoger onderwijs tussen de Europese Unie en haar buurlanden in de ruime zin. Beperkt in duur en schaal is ook hier studentenmobiliteit mogelijk. Landen die aan Tempus kunnen deelnemen zijn de 27 EU-lidstaten en partnerlanden uit de Westelijke Balkan, Noord-Afrika, Oost-Europa, Midden-Oosten en Centraal Azië.
-    Comenius biedt financieringsmogelijkheden voor nascholingen in het buitenland. Op hun site vind je een catalogus maar onder bepaalde voorwaarden kan je ook zelf cursussen voorstellen. Ook korte stages in een buitenlandse organisatie of school zijn mogelijk. 
-    Erasmus Mundus biedt doctoraatsstudenten de mogelijkheid onderzoek te doen aan verschillende Europese hoger onderwijsinstellingen.
-    Het Grundtvigprogramma richt zich tot alle vormen van de niet-beroepsgerichte volwasseneneducatie. Opleidingen in het kader van zowel het formele volwassenenonderwijs als de non-formele vorming komen in aanmerking.

Waar vind je informatie? 

Als je wil deelnemen aan het Erasmusproject en/ of een Erasmus mobiliteitstoelage wil aanvragen, moet je dat binnen je eigen onderwijsinstelling doen bij de Erasmuscoördinator. Ook voor andere uitwisselingsprogramma’s kan je best terecht bij de dienst internationalisering van je eigen faculteit of departement. 
Daarnaast is het internet een onuitputtelijke bron van info, zeker ook wanneer je buiten Europa wil studeren. Veel landen hebben een overzichtelijke ‘Study in…’-website, net zoals Vlaanderen de ‘Study in Flanders’- site heeft. 
Interessante sites: 
-    voor Europa:  http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/ en www.studyineurope.eu/ 
-    voor de USA: www.internationalstudent.com/study_usa/
-    voor Azië: http://www.educations.com/study-guides/asia 
Vzw Jint (www.jint.be) , wegwijzer Kamiel  (www.kamiel.info) de websites www.StudeerInHetBuitenland.be en www.gostrange.be  helpen je ook een groot stuk op weg.