​Hoewel degenen die dit lezen hoogstwaarschijnlijk eerder vertrekkers dan achterblijvers zijn, loont het toch de moeite ook even bij die...

Moeilijke momenten

​Ondanks alle voorbereidingen, zijn er uiteraard ook in het buitenland moeilijke momenten. Het niet kunnen...

Krijg ik nog kindergeld wanneer ik naar het buitenland verhuis?

Je recht op kindergeld is in principe verbonden aan het betalen...

Het International Baccalaureate is een onderwijsvorm die antwoordt op het vraagstuk van de diverse nationale diploma’s, want dit diploma...

Wie alle processen en deeltjes onder de loep neemt, moet toegeven dat een detachering, expatriatie of emigratie een complex gegeven is....

Het is al een grote uitdaging om in eigen land van de ene stad naar de andere te verhuizen. Grenzen oversteken, een andere taal en...

Aanbieders van privéverzekeringen zoals Expat & Co bieden de hefboom om...

Als twee mensen beslissen om te trouwen, treffen ze meestal ook bepalingen in verband met hun goederen, het zogenaamde ‘...

Wie tijdens zijn loopbaan onderworpen is aan verschillende sociale zekerheidsstelsels, bouwt ook zijn pensioen op onder verschillende ...

Je bent een grensarbeider wanneer je in één land woont en in een ander, meestal een buurland, werkt. Je steekt dus dagelijks of...

Pagina's