International Baccalaureate

Het International Baccalaureate is een onderwijsvorm die antwoordt op het vraagstuk van de diverse nationale diploma’s, want dit diploma geeft in principe toegang tot het hoger onderwijs in de hele Westerse wereld. Het biedt een gedegen academische voorbereiding. Het werd in 1968 in het leven geroepen vanuit de gedachte dat het interessant was voor kinderen van kosmopolitische ouders om in verschillende scholen in andere landen steeds een vast soort onderwijs te hebben. Het is erop gericht leerlingen tot wereldburgers op te leiden in een snel veranderende maatschappij waarbij een mondiale benadering en intercultureel begrip centraal staan. 

Wat echt speciaal is aan het I.B. is de aanpak tijdens de laatste twee jaren van de humaniora, de zogenaamde ‘Diploma Years’. De leerlingen stellen naargelang hun capaciteiten (high level of low level) en interesse een pakket samen waarbij ze 6 vakken kiezen uit 6 disciplines. Voor elk vak moeten ze een scriptie van 4000 woorden schrijven en ze krijgen een aantal uren kunst, sport, sociale dienstverlening en het vak ‘Theory of Knowledge’ dat hen bewust maakt van de subjectiviteit van kennis en waar men ideologische vooroordelen en andere culturele perspectieven behandelt. De examens worden afgenomen door externe I.B. examinatoren en worden getoetst aan vooropgestelde criteria.