De aansluiting met Vlaanderen en vooral met de Nederlandse taal en de Vlaamse cultuur blijft cruciaal. Want op een bepaald moment keert men met de kinderen weer terug naar Vlaanderen en dan moeten ze weer instromen in het Vlaamse onderwijssysteem. Pas wanneer jouw kinderen weer met succes meedraaien in het Vlaamse onderwijssysteem kan men écht spreken van een geslaagde expatriatie. Tijdens het verblijf in het buitenland is het belangrijk dat de kinderen actief hun kennis van de Nederlandse taal ontwikkelen en in dezelfde mate vorderingen maken als hun leeftijdsgenoten in Vlaanderen. Dat is een conditio sine qua non om bij terugkeer naar de mogelijkheid voor instroming in het Vlaamse onderwijs open te houden en soepel te laten verlopen. En daar zit hem uiteraard het grote verschil met emigranten, daar zij helemaal niet de intentie hebben om ooit nog terug te keren.

Waar u vandaag ook bent en morgen heengaat, Nederlandstalig onderwijs is wereldwijd mogelijk. Zowel voor kinderen in het basis- als in het voortgezet onderwijs, zowel in deeltijd als volledig en zowel via een school als op afstand. Dankzij het Nederlandstalig onderwijs in het buitenland kunnen kinderen en jongeren bij terugkeer een goede aansluiting vinden op het onderwijs in Vlaanderen. Wereldwijd volgen 13.500 Vlaamse en Nederlandse leerlingen Nederlands onderwijs. Zij doen dit op NTC-scholen (Nederlandse Taal & Cultuur) als onderdeel van of als aanvulling op het internationale of lokale onderwijs, via Nederlandse scholen, Europese scholen of op afstand.

Een bepalende onafhankelijke instantie in heel dit gegeven is de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB). NOB ondersteunt het Nederlands onderwijs in het buitenland in opdracht van het Nederlands Ministerie van Onderwijs middels een bescheiden subsidie. De onderwijskwaliteit van bij NOB aangesloten scholen en organisaties voor afstandsonderwijs wordt beoordeeld door de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs.

De bij NOB aangesloten scholen zijn zelfstandige schoolorganisaties, met een eigen bestuur ter plaatse. NOB ondersteunt de scholen op onderwijskundig en bestuurlijk gebied om in de unieke situatie van Nederlandstalig onderwijs in het buitenland kwalitatief onderwijs te kunnen bieden aan hun leerlingen.

De Stichting Het Rijnlands Lyceum is een onderwijsstichting voor voortgezet en basisonderwijs in de regio Den Haag en Leiden. De scholen verzorgen nationaal en internationaal onderwijs.