Europese scholen

Expats die voor hun werk tijdelijk in het buitenland wonen, zitten met meer opvoedingsvragen eigen aan de migratie dan Vlaamse ouders die voorgoed naar een ander land getrokken zijn. De kwaliteit van het onderwijs is veruit de grootste zorg van ouders die overwegen naar het buitenland te vertrekken en vele haken daarop af. Maar ook de mate waarop hun kroost na afloop van de expatriatie terug kan inschakelen in het reguliere Vlaamse onderwijs is een aandachtspunt. Goed onderwijs voor de kinderen, het kiezen van geschikte scholen en de ontwikkeling van hun Nederlandse taalvaardigheden: het zijn zaken die elke expat hoog in het vaandel voert. Het onderwijs voor de kroost is één van de sleutels voor een succesvolle expatriatie. Want de schoolcarrière loopt vaak door na het buitenlands avontuur. En ook voor dat avontuur wil men bij vanzelfsprekend een goede afloop.

De aansluiting met Vlaanderen en vooral met de Nederlandse taal en de Vlaamse cultuur blijft cruciaal. Want op een bepaald moment keert men met de kinderen weer terug naar Vlaanderen en dan moeten ze weer instromen in het Vlaamse onderwijssysteem. Pas wanneer jouw kinderen weer met succes meedraaien in het Vlaamse onderwijssysteem kan men écht spreken van een geslaagde expatriatie. Tijdens het verblijf in het buitenland is het belangrijk dat de kinderen actief hun kennis van de Nederlandse taal ontwikkelen en in dezelfde mate vorderingen maken als hun leeftijdsgenoten in Vlaanderen. Dat is een conditio sine qua non om bij terugkeer naar de mogelijkheid voor instroming in het Vlaamse onderwijs open te houden en soepel te laten verlopen. En daar zit hem uiteraard het grote verschil met emigranten, daar zij helemaal niet de intentie hebben om ooit nog terug te keren.

Waar u vandaag ook bent en morgen heengaat, Nederlandstalig onderwijs is wereldwijd mogelijk. Zowel voor kinderen in het basis- als in het voortgezet onderwijs, zowel in deeltijd als volledig en zowel via een school als op afstand. Dankzij het Nederlandstalig onderwijs in het buitenland kunnen kinderen en jongeren bij terugkeer een goede aansluiting vinden op het onderwijs in Vlaanderen. Wereldwijd volgen 13.500 Vlaamse en Nederlandse leerlingen Nederlands onderwijs. Zij doen dit op NTC-scholen (Nederlandse Taal & Cultuur) als onderdeel van of als aanvulling op het internationale of lokale onderwijs, via Nederlandse scholen, Europese scholen of op afstand.

Een Europese School is een school die opgericht is door de Europese Unie, maar die in het land waar ze zich bevindt ook erkend wordt als officiële (openbare) school.

Bekijk hier de lijst