Onderwijsvraagstuk

De kwaliteit van het onderwijs is de grootste zorg van ouders die overwegen naar het buitenland te vertrekken.

In een aantal gevallen is de school voor de kinderen al geregeld voor het vertrek. Zo zijn er relocation services die alles vooraf doorspreken en in orde brengen of misschien werd alles al geregeld tijdens een verkennende trip. Wanneer je zelf een school moet kiezen, moet je vooral op lange termijn denken.

Welke toekomst zie je voor je kinderen op onderwijsvlak? 

•    Lokale scholen: de lessen worden gegeven door lokale docenten in de landstaal. De kwaliteit kan fel verschillen van land tot land, dus informeer je zeker zo goed als mogelijk, zeker ook naar kwaliteitsbewaking van hogerhand (en wees kritisch wie of wat die hogere hand is: staats- of gemeentelijke scholen hebben een andere structuur dan privé onderwijs). Voordelen van een lokale school zijn dat de kinderen zich sneller inburgeren en dat ze vriendjes maken die meestal niet zomaar vertrekken naar een volgende expatbestemming. Nadelen zijn dat de kinderen de taal al moeten beheersen en dat de docenten vaak geen ervaring hebben in het omgaan met buitenlandse kinderen. 
•    Internationale scholen: hier ligt de kwaliteitsbewaking bij de onderwijsinspectie van het land dat voor de school verantwoordelijk is. De taal waarin les gegeven wordt, varieert. Een voordeel is dat de kinderen zich onmiddellijk tussen ‘lotgenoten’ bevinden, maar deze scholen zijn vaak erg duur en ze stellen ook best hoge eisen aan het niveau van taalbeheersing. 
•    Thuisonderwijs: hier organiseren de ouders zelf het onderwijs, eventueel met ondersteuning van een Nederlandse of Vlaamse organisatie. 

De keuze van de school hangt af van het inschrijvingsgeld (en wie dat moet betalen), de ligging, en ervaringsdeskundigen (informeer naar vakbekwaamheid, gebruikte methodes materiaal, inspraak van kinderen en ouders en algemene sfeer) maar zeker ook van de geplande toekomst: is het de bedoeling om nog naar België terug te keren en daar opnieuw in het onderwijs in te stromen? Of na de secundaire school naar een Belgische hogeschool of universiteit te gaan? Of is het buitenlands avontuur er eentje voor altijd? Logischerwijze hebben expats hier meer vragen dan wie voorgoed is geëmigreerd. 

Blijf als ouder altijd genoeg aandacht besteden aan onderwijs, ook als je bijvoorbeeld beslist een jaar lang de wereld rond te reizen en je kinderen mee te nemen. De cognitieve, motorische, creatieve en sociale vaardigheden van je kinderen moeten gestimuleerd worden en België kent bovendien ook een leerplicht.