Private verzekering

Aanbieders van privéverzekeringen zoals Expat & Co bieden de hefboom om het sociale aspect van de mobiliteit binnen en buiten Europa naar een hoger niveau te tillen. In een tijd waar arbeidsmobiliteit aangemoedigd wordt, mag de sociale zekerheid niet achterblijven. Net omdat de nationale verschillen zo groot zijn, is sociale zekerheid niet zomaar te harmoniseren of mee te nemen. Het gevolg uit zich niet zelden in lacunes, maar ook in een dubbele dekking, uiteraard gevolgd door een dubbele kost.

Iedereen, of men nu een expat, pendelaar, grensarbeider of gedetacheerde is, krijgt te maken met pensioenrechten, ziekte- en invaliditeitsverzekeringen, werkloosheidsuitkeringen en kinderbijslag. Het zijn voorzieningen die men overwegend opbouwt in het land van de beroepsactiviteit, maar soms ook deels in het woonland.

De sociale zekerheid is niet het gemakkelijkste hoofdstuk in het grote expatboek. De impact is aanvankelijk nogal wazig. Het verzekeringsluik is dan ook geen confectie, maar maatwerk, zeker als je de continuïteit wil verzekeren. Expats zijn immers mobiel, verhuizen frequent en reizen veel. Kan men verzekeringen meenemen? Of moet men dat huiswerk telkens opnieuw maken? Het gevolg zijn twijfels over het aangaan van de uitzending, zeker wanneer men wat ouder wordt en een medisch verleden meedraagt.

Verschillen in sociale zekerheidsregimes verstoren soms de arbeidsmobiliteit. Belgische expats beschouwen, omwille van de ervaren hoge standaard, de sociale verzekeringen in een ander land dikwijls als welvaartsverlies. Om te vermijden dat de toenemende mobiliteit leidt tot een erosie van de (sociale) waarborgen óf tot een dure premie kan men voor een pakket op maat opteren. Voor grote organisaties, maar ook voor kleinere ondernemingen en individuele expats bestaan er oplossingen, passend bij de risico’s en de wensen van de expat.

Niet alleen voor de expat in kwestie, ook voor het gezin wordt een lans gebroken. De partner onderbreekt, vaak tijdelijk, de carrière, maar zonder werk verliest die ook het recht op een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook hier worden antwoorden geboden.

Meer info op www.expatinsurance.eu