Stage in het buitenland

Naast studeren kan je ook stage lopen, meewerken als vrijwilliger in een organisatie, of les geven in het buitenland. Ga zeker na of de periode integraal kan meetellen in je curriculum, en wat de voorwaarden zijn. 
Soms zijn betaalde stages mogelijk, maar dat betekent dan vaak dat je een werkvergunning moet aanvragen. Ondertussen groeit ook het aantal (non-)profit organisaties dat zichzelf specialiseert in het zoeken en garanderen van stageplaatsen in een bepaald land of in een regio. Deze organisaties betaal je voor hun diensten. Ook stages bij grote internationale organisaties en overheden zoals het Europees Parlement, het Prins Albertfonds, Unicef, VVOB zijn populair.

Sommige organisaties en instellingen geven beurzen voor internationale stages:
Het Vlaams Leonardo da Vinci-agentschap ondersteunt je bij het volgen van een stage in het kader van beroepsopleidingen (technisch- of beroepsonderwijs, leerjongeren, studenten hoger onderwijs, afgestudeerden, werkzoekenden of jongeren die een beroepsopleiding of deeltijds onderwijs volgen): www.vl-leonardo.be
Het Vlaams Socrates-agentschap geeft financiële steun als je via een onderwijs- of vormingsinstelling naar het buitenland gaat: www.epos-vlaanderen.be 
Wie een stage wil lopen bij een Belgisch bedrijf in het buitenland, kan een beurs aanvragen bij het Prins Albertfonds: www.prinsalbertfonds.be

Het Washington Center is een onafhankelijke, non-profit organisatie die stages en academische seminaries aanbiedt aan Vlaamse studenten die een semester in Washington stage willen lopen bij internationale organisaties of bedrijven. Meer info via: www.flandersknowledgearea.be

The Belgian American Educational Foundation ondersteunt financieel de uitwisseling van Belgische en Amerikaanse universiteitsstudenten, wetenschappers en onderzoekers. Het voorziet in beurzen voor aanvullende studies en onderzoek in de Verenigde Staten. Alle info via www.baef.be

Het Departement internationaal Vlaanderen geeft financiële steun aan jongeren die bij een internationale organisatie op stage gaan. Dit middels het Flanders Trainee Programme wat bedoeld is voor kandidaten die:
- een stage hebben bemachtigd bij een internationale organisatie,
- jonger zijn dan 35 jaar op de startdatum van hun stage,
- houder zijn van een einddiploma, behaald aan een instelling van secundair onderwijs of hoger onderwijs, die gefinancierd of gesubsidieerd is door de Vlaamse Gemeenschap.
De stage duurt minstens 2 en maximum 6 maanden, en vindt plaats bij één van de geselecteerde internationale organisaties. Bij het voldoen aan de voorwaarden  biedt het Flanders Trainee Programme een subsidie aan voor reis- en verblijfskosten. Meer informatie via www.vlaanderen.be/int/flanders-trainee-programme

Enkele voorbeelden van stagelocaties:
- De officiële programma’s, fondsen en gespecialiseerde agentschappen van de Verenigde Naties (VN) gevestigd in Genève 
- Het VN regionaal Informatiecentrum (UNRIC) in Brussel 
- De Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Genève 
- De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs 
- De Organisatie van de VN voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) in Parijs 
- De Raad van Europa in Straatsburg 
- Het Internationaal Trainingcentrum van de ILO in Turijn 
- De Organisatie van de VN voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO) in Wenen​

Bijkomende info over stage na studies kan je vinden op het Reconfirm informatieplatform, waar je je ook kan registreren in de stagedatabank. http://www.reconfirm.eu/nl/info-voor-studenten-afgestudeerden/