VDAB en EURES – het Europese Portaal voor Beroepsmobiliteit

De Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB) biedt, als lid van het Europese banennetwerk EURES, arbeidsbemiddelings- en wervingsdiensten in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) plus Zwitserland. VDAB maakt reeds sinds 1993 deel uit van dit netwerk dat werd opgericht om het EU-beginsel van vrij verkeer van werknemers in Europa te bevorderen. Het basisidee is het belang van stimulatie van beroepsmobiliteit om de arbeidsmarkt in evenwicht te houden door transparantie te bieden op de Europese arbeidsmarkt. De diensten die VDAB hierrond aanbiedt omvatten elk aspect van wonen en werken in het buitenland. Zo heeft EURES adviseurs in elk land van de EER en Zwitserland. Zij delen hun kennis van het land met werkzoekenden en helpen hen in hun zoektocht naar een geschikte job. De meer dan negenhonderd EURES-adviseurs staan vermeld op de website en kunnen zo worden gecontacteerd.

EURES heeft tijdens haar jarenlange ervaring expertise opgebouwd in het koppelen van werkzoekende aan gepaste vacatures. Door hun dienstverlening en het aanbrengen van persoonlijk en deskundig advies is de organisatie aanwezig in alle facetten van het wervingsproces. EURES staat klaar voor mensen die werk zoeken of van baan willen veranderen, maar ook voor werkgevers die de juiste profielen zoeken. 

Op het online EURES-portaal worden verschillende diensten aangeboden, zowel voor werknemers als voor werkgevers. Verder is er een actuele vacaturedatabank raadpleegbaar en kunnen gebruikers hun CV online plaatsen. 

Hoe werkt het?

Met de juiste hulp en ondersteuning kunnen werkzoekenden ook dankzij VDAB arbeidsmogelijkheden vinden buiten hun onmiddellijke omgeving. De online-sollicitatiezoektocht echter start met het aanmaken van een profiel en het opstellen van een CV op het EURES-portaal, dat online wordt geplaatst en zichtbaar is voor de meer dan dertigduizend geregistreerde werkgevers in gans de EER. Verder kan men via dat portaal een vaardigheidspaspoort aanmaken en contact opnemen met een EURES-adviseur en andere wervingsdeskundigen voor persoonlijke professionele ondersteuning. Wanneer de werknemer een job vindt, kan hij voor de praktische kant van verhuizen naar en wonen in het buitenland bij EURES terecht. De zoektocht naar een job stopt dus niet bij het vinden ervan. Daarom wordt op het portaal ook informatie aangeboden over wonen en werken in het land naar keuze, want EURES beseft dat een werkuitdaging aangaan in het buitenland een goede voorbereiding vergt.

Werkgevers kunnen via het portaal kandidaten zoeken, maar kunnen in de eerste plaats bij VDAB terecht om hun vacature te verspreiden en te laten bemiddelen in de andere EER-landen. 

Waarom EURES?

Het EURES-netwerk heeft tot doel informatie, advies en diensten te verlenen op het gebied van internationale werving en arbeidsbemiddeling (‘job-matching’), zowel aan werkzoekenden als aan werkgevers. Op die manier zijn de kandidaat-werknemers omringd door professionelen die samen met hen het hele proces doorlopen, van werk zoeken en vinden tot inzicht verschaffen in de leef- en werksituatie van het land naar keuze. EURES-adviseurs geven hun cliënten inlichtingen voordat ze de sprong wagen.

“Mensen bereiden zich niet altijd goed voor op wonen en werken in het buitenland. Ze beseffen niet dat ze hun rechten en plichten moeten kennen. De diensten van EURES hebben als voordeel dat ze gratis en toegankelijk zijn. Ze verschaffen informatie die het zoeken naar een baan, verhuizen en werken in het buitenland stukken zekerder en duidelijker maakt.” – Piret Ustav, EURES-adviseur in Estland

​Maar EURES is echter veel meer dan het portaal alleen. Het is een netwerk van meer dan negenhonderd  EURES-consulenten in heel Europa die dagelijks in contact staan met werkzoekenden en werkgevers. In Europese grensregio’s vervult EURES een belangrijke rol door informatie te verstrekken en te helpen zoeken naar oplossingen voor allerlei problemen van grensoverschrijdend woon- en werkverkeer waarmee werknemers en werkgevers te maken kunnen krijgen.

Informatie: Surf naar vdab.be/internationaal voor de meest complete informatie en het ruimste actuele jobaanbod. Wil u het EURES-portaal gebruiken? Neem een kijkje via deze link: https://ec.europa.eu/eures/public/nl/homepage