Wat is het verschil tussen een expat en een immigrant?

afbeelding van Brent Meersman
Brent Meersman

Dagdagelijks nemen we het woord ‘expat’ in de mond, maar misschien beseffen we niet altijd de draagwijdte ervan. De definitie van ‘expat’ is misschien niet altijd even duidelijk. Dit opiniestuk van de BBC duidt kort en gevat hoe heterogeen dé expat is.

Wat is een expat nu juist? En wanneer is een expat een immigrant, of wanneer niet?

‘Expat’ is een geladen woord. Het draagt veel connotaties, vooroordelen en veronderstellingen mee over klassen, onderwijs en privileges. Net zoals ‘immigrant’ en ‘migrant’ een andere set veronderstellingen oproepen. Meestal wordt ‘expat’ gebruikt om een hoger opgeleide, rijke professional te beschrijven die in het buitenland werkt, terwijl een dienstmeid in de Golfstaten of een arbeider in Azië beschouwd worden als migranten. De classificatie doet ertoe, want dergelijke taal kan in sommige situaties gebruikt worden als een politiek instrument.

Angsten omtrent werkzekerheid, zorgen rond immigratie en nationalisme inspireren wereldwijde discussies over wie in welke categorie valt. Een belangrijk onderdeel van de discussie is hoe we grensoverschrijdende mensen definiëren.

Dr Yvonne McNulty en Chris Brewster zijn twee academici die aan het proberen zijn om internationale  personen te categoriseren. “Het gaat niet om je huidskleur of je maandloon”, zegt McNulty, een expat researcher en senior lector aan SIM University in Singapore. “Zijn meiden expats? Ja. Zijn bouwvakkers in Singapore expats? Ja”, zegt ze. Een business expat is een individu dat voor bepaalde tijd in een ander land werkt om loopbaangerelateerde doelen te bereiken (ongeacht loon of vaardigheidsniveau), iemand die naar het buitenland is verplaatst door een organisatie of uit eigen beweging is verhuisd.

“In praktijk is dat echter niet hoe academici of het brede publiek een expat definiëren”, zegt Brewster, een professor aan de Henley Business School in het Verenigd Koninkrijk. “Beide groepen hebben het meestal over de rijke, hoogopgeleide, ontwikkelde elite als ze het over expats hebben. Alle anderen zijn gewoon migranten. Maar logischerwijs is dat niet de correcte zienswijze.”

“Of iemand al dan niet een expat is, hangt niet af van afkomst, maar wel van hun achterliggende motivatie”, zegt Malte Zeeck, oprichter en co-CEO van InterNations. “Iedereen die in het buitenland woont een expat noemen, zal geen politieke en socio-economische realiteiten veranderen”, voegt hij eraan toe. “Voor de mensen die we expats noemen, is in het buitenland wonen eerder een keuze van levenstijl dan pure economische noodzaak. Dat is wat hen onderscheidt van vluchtelingen of economische migranten. Immigranten kunnen gedefinieerd worden als mensen die permanent in het buitenland gaan wonen, terwijl expats slechts voor een bepaalde periode in het buitenland zijn.”

Veranderende definities is één ding, maar er is nog steeds een groot verschil tussen de werkomstandigheden van, bijvoorbeeld, een bankier in Genève en een bouwvakker in Qatar. Hoewel er progressie wordt gemaakt op dat vlak, is er nog steeds een kloof tussen de privileges die men ‘expats’ noemen en de mensen die een ander label krijgen. 

Bron: Kieran Nash, http://www.bbc.com/capital/story/20170119-who-should-be-called-an-expat