Werken in het buitenland

Volgens de Europese wetgeving mag je in elke lidstaat van de EU werken, en bij uitbreiding zelfs in de Europese Economische Ruimte, zowel in loondienst als zelfstandig. Je mag met andere woorden niet gediscrimineerd worden volgens jouw afkomst.

Buiten de EER werken is heel wat moeilijker omdat je een vergunning nodig hebt. Veel landen zijn erg streng als het om migrantenwerknemers gaat. Denk aan de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland,…  In bepaalde landen, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten, is een verblijfsvergunning ook gelinkt aan een werkvergunning. Dit houdt in dat bij het aflopen van jouw werkvergunning, ook de verblijfsvergunning eindigt.

Wanneer werk- en verblijfsvergunning met elkaar verbonden zijn, is het soms moeilijk om een baan te vinden vanuit West-Europa. Werkgevers willen doorgaans eerst weten of de aspirant-emigrant wordt toegelaten, waardoor je al snel in een vicieuze cirkel terechtkomt. Wil je een beschermd beroep uitoefenen, dan moet je vaak eerst een erkend nationaal diploma halen. Binnen Europa zijn hierover de nodige afspraken gemaakt, maar buiten Europa is ook dit een ander verhaal. Het is wel zo dat mensen uit bepaalde sectoren in sommige landen ‘voorrang’ krijgen. Australië, Canada en  Nieuw-Zeeland kennen bijvoorbeeld zo’n priority occupations list. Het kan dus zijn dat jouw beroep helpt bij het kiezen van een bestemming. Houd daarbij rekening dat er een verschil is tussen vertrekken als expat, of met een lokaal contract.

Zoek je werk in het buitenland? Bij VDAB kan je terecht voor

  • Tips voor de opmaak van een internationaal gebruikt CV
  • Vacatures via het internationaal en professioneel EURES-netwerk
  • Informatie om in regel te zijn met je paperassen

Al deze info en meer vind je terug op vdab.be/internationaal, mail naar info@vdab.be of bel gratis 0800 30 700.

VIW biedt verschillende diensten voor wie wil werken in het buitenland:

  • Een verzameling van openstaande vacatures in het buitenland. Vaak zijn deze jobs in het bijzonder interessant voor Nederlandstaligen.
  • Sociaal-fiscale en juridische informatie in verband met werken in het buitenland.
  • VIW biedt een persoonlijke service aan zijn leden. Als VIW-lid kan je via het contactformulier jouw specifieke vraag en een situatieschets naar ons mailen. Wij trachten de losse eindjes voor je aan elkaar te knopen en orde in de chaos te brengen.
  • Een overzicht van interessante bedrijven en organisaties in het buitenland.
  • Ervaringsverhalen van expats in het Vlamingen in de Wereld-tijdschrift.