International Baccalaureate

Dutch A: Literature binnen het IB Diploma Programme

Nieuw bij Edufax is, dat leerlingen die op hun school het International Baccalaureate Diploma Programme volgen, via Edufax kunnen worden begeleid bij het examenvak ‘Dutch A: Literature’ uit Group 1: Language and Literature.

Als leerlingen dit vak via Edufax willen volgen, dan kunnen zij zich op hun school inschrijven voor dit vak als ‘school supported self-taught student’. Let wel: dit is alleen toegestaan als er op de school van de leerling geen docent Nederlands aanwezig is.

Beknopte inhoud Voor het vak 'Dutch A: Literature' lezen de leerlingen in twee jaar tijd tien literaire teksten die door Edufax zijn geselecteerd volgens de richtlijnen van de International Baccalaureate Organization. De kennis van de geselecteerde literaire werken en de mondelinge en schriftelijke vaardigheden van de leerlingen worden aan het einde van de twee Diploma Programme-jaren getoetst door middel van vijf examens: drie schriftelijke examens en twee mondelinge examens. De afname van deze examens vindt plaats op de school van de leerling.

Via NTC-online wordt de leerlingen een reeks van dertig taken per jaar aangeboden waarmee ze zich optimaal kunnen voorbereiden op de vijf examens voor het vak 'Dutch A: Literature'. In het lesprogramma is een belangrijke plaats ingeruimd voor het analyseren van romans en poëzie, het leren vergelijken van teksten, het verbinden van teksten aan hun culturele context en het formuleren van een eigen mening over literatuur, zowel schriftelijk als mondeling. Ook wordt via NTC-online geoefend met proefexamens en proefmondelingen.

Ook voor Vlaamse jongeren Ook de Vlaamse literatuur komt ruimschoots aan bod. Zo lezen de leerlingen verplicht een selectie uit de gedichten van Hugo Claus en worden in de lessen een aantal Vlaamse teksten en fragmenten opgenomen, zoals een verhaal van Tom Lanoye en gedichten van Gezelle, Elsschot en Leonard Nolens. En in de toekomst gaat dat aandeel nog uitgebreid worden. Bovendien wordt ook in de lessen over literatuurgeschiedenis niet alleen de Nederlandse maar ook de Vlaamse situatie belicht.

Inschrijvingen De begeleidende docent van Edufax zal contact opnemen en onderhouden met de IB-coördinator van de school om ervoor te zorgen dat de administratie en de afname van de examens goed verloopt.

Meer info Wilt u meer weten over het begeleidingsprogramma van Edufax voor het vak 'Dutch A: Literature' binnen het IB Diploma Programme, lees dan zeker het bijgevoegde interview met Anne van Buul, die het begeleidingsprogramma ontwikkelt.

Of neem een kijkje op de website van Edufax.