Edufax

Edufax ontwikkelt lesstof Entree in PulseOn

PulseOn maakt gepersonaliseerd leren mogelijk voor leerlingen van Edufax. Maximaal kunnen leren, groeien en zich ontwikkelen, waarbij de docent de leerling begeleidt op zijn of haar persoonlijke route. Het programma Entree van Edufax is ontwikkeld in PulseOn een platform dat gepersonaliseerd leren faciliteert.

Edufax verzorgt al jaren volledig online afstandsonderwijs Nederlands voor kinderen van expats. Voor het nieuw ontwikkelde programma Entree is gezocht naar een platform dat het beste aansluit bij de eisen die aan goed online afstandsonderwijs gesteld mogen worden: de mogelijkheid tot gepersonaliseerd leren; geschikt voor zowel pc als tablet/smartphone en het hebben van een moderne uitstraling. PulseOn voldoet aan al deze eisen. Daarom heeft Edufax welbewust gekozen voor dit samenwerkingsverband.

De open digitale leeromgeving PulseOn faciliteert een volgende stap in het moderniseren van onderwijs: volledig gepersonaliseerd leren. Dit betekent dat iedere leerling op zijn of haar eigen tempo en niveau een eigen leerroute kan volgen die is afgestemd op de persoonlijke leerbehoefte, ambitie en leerstijl. PulseOn vindt dat iedere leerling maximaal moet kunnen leren, groeien en zich kunnen ontwikkelen. De docent heeft hierin een belangrijke rol, hij / zij begeleidt de leerling op zijn of haar persoonlijke leerroute. Deze ontwikkeling sluit volledig aan bij de visie die Edufax heeft op het online afstandsonderwijs voor haar leerlingen.

Door de goede ervaringen met dit platform op verschillende VO-scholen in Nederland, koos Edufax voor de ontwikkeling van Entree in PulseOn. De flexibiliteit, de mogelijkheden en de moderne uitstraling van dit platform sluiten goed aan bij Entree, dat zich richt op leerlingen in de bovenbouw van het VO.

Entree is een nieuw lesprogramma van Edufax dat bedoeld is om leerlingen voor te bereiden op een vervolgstudie in Nederland of Vlaanderen. De lesstof is gericht op de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn en wordt aangeboden binnen thema’s die aan mogelijke vervolgstudies of studeren in het algemeen gerelateerd zijn.

Voor meer informatie over Entree kunt u contact opnemen via frontoffice@edufax.nl of tel.: +31 (0) 40 20 47 470.

Voor meer informatie over de samenwerking in deze met PulseOn kunt u zich wenden tot H.van Boekhold, adjunct-directeur Edufax, e-mail: hvanboekhold@edufax.nl, tel.: +31 (0) 40 20 47 470.

Bron
http://www.edufax.nl/