Wereldschool

Elektronische Leeromgeving voor het Voortgezet Onderwijs bij de Wereldschool

Ook bij het voortgezet onderwijs van de Wereldschool staat de digitale ontwikkeling niet stil. Meer en meer wordt gestreefd naar een combinatie van digitaal en fysiek lesmateriaal om zo het beste uit de leerling te halen.

Zoals het nu is:
Onze leerlingen werken veelal met dezelfde lesmethoden zoals die gebruikt worden op de scholen in Nederland. Bij ieder vak ontvangen zij van ons een papieren handleiding waarin de lessen stap-voor-stap staan beschreven. Daarnaast worden ze gecoacht door een ervaren docent van de Wereldschool.

De toekomst:
Naast de papieren handleiding komt een online versie van de lessen beschikbaar. Via ons leerlingvolgsysteem krijgt de leerling straks namelijk toegang tot de elektronische leeromgeving "Its Learning". Door het inzetten van Its Learning kunnen wij de lessen verrijken door middel van filmpjes, audio, animaties en simulaties over de lesstof. Allerlei abstracte begrippen worden zo tot leven gebracht: een scheikundige reactie wordt in beeld gebracht; de formule van Pythagoras uitgelegd en de bloedbanen in het menselijk lichaam met behulp van een animatie toegelicht. Door het aanbieden van deze activerende werkvormen worden de lessen aantrekkelijker en visueler gemaakt. Het motiveert de leerling om met de leerstof aan de slag te gaan!

In een later stadium worden de vakken aangevuld met digitale toetsen. Een bijkomend voordeel is dat ook de i-clips/e-pack etc. straks direct toegankelijk zijn via Its Learning. De leerlingen hoeven daardoor niet meer apart overal in te loggen.

Belangrijk om te vermelden: de leer- en werkboeken blijven ook gewoon op papier bestaan. En ook onze papieren handleiding blijft beschikbaar voor leerlingen die verstoken zijn van internet. In mei/juni jl. is een pilot gedraaid met een 25 tal leerlingen; de ervaringen zijn positief. Reden om op deze weg door te gaan!

We houden u op de hoogte.

Meer info
http://www.wereldschool.nl/home/