Deme

Creating land for the future
Dredging, Environmental and Marine Engineering NV of DEME is een wereldwijd actieve, in 1991 opgerichte, internationale groep van bedrijven die zich specialiseren op het vlak van baggeren, landwinning, haveninfrastructuur, offshore services voor olie- en gasindustrie, windenergie, sanering etc.

De hoofdzetel van de groep bevindt zich in Zwijndrecht. DEME stelde in 2010 zo'n 4000 mensen tewerk en in 2009 haalde Deme een omzet van 1,4 miljard euro. Bekende werken waarin het bedrijf tot nog toe een rol speelde zijn onder meer de baggerwerkzaamheden in het Panamakanaal evenals de berging van het roro-schip "Tricolor".

Meer info: http://www.deme-group.com/

Adres 
Haven 1025 - Scheldedijk 30
2070 Zwijndrecht
Land 
België