Overslaan en naar de inhoud gaan
x
reispas

Bezit en behoud van de Belgische nationaliteit

Voor Belgen die geboren zijn in het buitenland en die er onafgebroken wonen is de vraag naar het bezit van de Belgische nationaliteit zeker niet onbelangrijk.

Een aantal principes wordt hieronder op een rijtje gezet.

Wie is Belg door geboorte in het buitenland?

Ben je als Belg zelf in België geboren dan is jouw kind, geboren waar ook in het buitenland, ook Belg door geboorte. Of het kind al dan niet nog een andere nationaliteit heeft speelt hierbij geen rol.

Ben je als Belg echter zelf geboren in het buitenland dan zal jouw kind, in het buitenland geboren, de Belgische nationaliteit bezitten indien je op de beroepsconsulaire post, waar je bent ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters, een toekenningverklaring ondertekent en dit vooraleer het kind 5 jaar oud is.

Verlies je de Belgische nationaliteit als je geboren bent in het buitenland en er langdurig verblijft?

Ja, als je voldoet aan volgende voorwaarden:

  • in het buitenland geboren bent na 1 januari 1967, en

  • in het buitenland woonde van je 18de  tot je 28ste, en

  • geen ambt uitoefent, door de Belgische regering opgedragen of bemiddeld, en

  • geen personeelslid bent van een vennootschap of vereniging naar Belgisch recht, en

  • een andere nationaliteit bezit.

Je verliest je de Belgische nationaliteit NIET als:

  • je voor je 28ste verjaardag een akte van verklaring tot behoud aflegt op de beroepsconsulaire post, waar je bent ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters of

  • je, tussen 18 en 28 jaar een Belgisch paspoort of een Belgische identiteitskaart hebt aangevraagd en verkreeg.

    Opgelet: deze laatste regel is ingevoerd op 12 juli 2018 en is alleen maar toepasselijk voor diegenen die op deze datum nog geen 28 jaar oud zijn!

Kan je de verloren Belgische nationaliteit terugkrijgen vanuit het buitenland?

Sinds 12 juli 2018 is een procedure van herkrijging van de Belgische nationaliteit starten vanuit het buitenland mogelijk indien de akte van verklaring tot behoud niet tijdig vóór de leeftijd van 28 jaar ondertekend werd.

Deze aanvraag dien je in bij de Belgische beroepsconsulaire post van jouw hoofdverblijfplaats in het buitenland.

Wat als komt vast te staan dat je onterecht als Belg werd beschouwd?

Sinds 12 juli 2018 kan je, indien is vastgesteld dat de Belgische nationaliteit jou onterecht is verleend en je gedurende ten minste tien jaar zonder onderbreking door de Belgische overheden behandeld werd als Belg, een verklaring indienen om alsnog de Belgische nationaliteit te krijgen. Deze verklaring moet worden afgelegd binnen het jaar nadat de Belgische nationaliteit definitief werd betwist. Deze aanvraag dien je in bij de Belgische beroepsconsulaire post van jouw hoofdverblijfplaats in het buitenland.

Heb je vragen over jouw persoonlijke situatie? 

Neem contact op met de beroepsconsulaire post, waar je bent ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters.