verkiezingen

Buitenlandse Zaken is al bezig met de voorbereiding van de verkiezingen in 2019

In 2019 worden de Belgen opnieuw naar de stembus geroepen voor de federale en Europese parlementsverkiezingen. Ook u in het buitenland kunt hieraan deelnemen. De voorwaarden om een stem te kunnen uitbrengen zijn niet veranderd (en worden hieronder in herinnering gebracht), maar er is wel een kleinere formaliteit die opnieuw is ingevoerd, en dat is een goede zaak.

Waarschijnlijk hebt u onlangs een brief van uw ambassade of consulaat ontvangen waarin u wordt verzocht zich als kiezer voor de verkiezingen van 2019 in te schrijven. Misschien was u even verrast omdat u ervan uitging dat de inschrijving van 2014 nog geldig zou zijn of omdat u ook aan de verkiezing van het Europees Parlement mag deelnemen, alhoewel u buiten de Europese Unie woont. Bij een recente wetswijziging werden echter enkele praktische punten aangepast. 

De consulaire posten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de kiezerslijsten​

Tot nu toe vormden de FOD Buitenlandse Zaken en de consulaire posten enkel de schakel tussen de Belgische kiezers in het buitenland en de gemeenten in België, omdat uitsluitend de gemeenten bevoegd waren voor het bijhouden van de lijsten van alle kiezers, ongeacht of ze in België of in het buitenland woonden. Met 100 consulaire posten en 589 gemeenten kan u zich wel voorstellen met hoeveel rompslomp de inschrijving gepaard ging.

Vanaf nu zijnde consulaire posten officieel bevoegd om de kiezerslijsten samen te stellen. Dit betekent een duidelijke administratieve vereenvoudiging en een grote tijdwinst bij de inschrijvingsprocedure.

Aanhechting aan een gemeente

Wanneer u zich inschrijft, kiest u – net als voordien – een gemeente en bijgevolg een kieskring (onderverdeling van het grondgebied voor de verkiezingen) waaraan u wordt aangehecht. Met het oog op een gelijkmatige verdeling van de stemmen uit het buitenland bepaalt het Kieswetboek de criteria voor de aanhechting aan een gemeente:

Er zijn meer criteria dan in 2014. In volgorde van prioriteit wordt u als kiezer aangehecht aan:

  • een Belgische gemeente waar u ooit ingeschreven was (dat is dus niet meer ambtshalve de laatste gemeente waar u ingeschreven was);

  • de Belgische gemeente waar u geboren bent;

  • de gemeente waar een van uw ouders (vader of moeder) is ingeschreven of laatst was ingeschreven (als voor elke ouder een andere gemeente wordt opgegeven, hebt u de keuze);

  • de Belgische gemeente waar uw echtgenoot/echtgenote, vorige echtgenoot/echtgenote of uw partner in een geregistreerde samenleving, is of was ingeschreven in de bevolkingsregisters;

  • de gemeente waar een van uw verwanten tot de derde graad is ingeschreven of laatst was ingeschreven of de gemeente waar een van uw bloedverwanten is geboren/laatst was ingeschreven. In dit geval moet u uw verwantschapsband aantonen;

  • de gemeente Brussel.

In bepaalde formulieren is de gemeente al opgegeven. Zo niet, moet u zelf de naam van een gepaste gemeente invullen. Als wij bij nazicht van het Rijksregister geen band tussen deze gemeente en uzelf kunnen vaststellen, moet u zelf dit bewijs met alle middelen van recht aanbrengen of een verklaring op eer ondertekenen.

Vijf manieren om uw stem uit te brengen

Zoals in het verleden kunt u uw stem op verschillende manieren uitbrengen: in België of in uw consulaire post, persoonlijk of bij volmacht of eventueel per brief.

Opgelet, stemmen per brief kan een praktische oplossing zijn, maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Op basis van de huidige wet mogen we de stemformulieren niet meer dan 12 dagen voor de verkiezingen versturen. De brieven moeten evenwel ten laatste op de dag van de verkiezingen in België toekomen. Naargelang van waar u woont, kan het zijn dat die termijn vanwege de lange postverbinding niet haalbaar is. Bij twijfel raden we u aan de voorkeur te geven aan een andere stemwijze.

Verkiezingen voor het Europees Parlement: iedereen mag een stem uitbrengen​

Als u in de Europese Unie woont, mag u sinds vele jaren deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement, die door de lokale autoriteiten worden georganiseerd. Hier is niets veranderd.

Wie buiten de Europese Unie woont, mag nu voor het eerst deelnemen aan de verkiezingen van de Europese volksvertegenwoordigers. De praktische modaliteiten (inschrijving en stemwijze) zijn hetzelfde als bij de nationale federale verkiezingen.

Als Belg in het buitenland krijgt u de mogelijkheid uw stem uit te brengen en te laten horen. Onze ploegen van de FOD Buitenlandse Zaken en uw consulaire posten steken al hun energie in deze lange race tegen de tijd die voor hen reeds is begonnen. Doe ook het nodige: stuur uw documenten niet pas op het laatste nippertje terug.