De gouden formule voor expats: DOSZ + €LP

1+1 = 3, wordt wel eens beweerd. Vaak onterecht, maar hier kunnen we stellen dat het wel degelijk het geval is. Als twee producten, die geen van beide perfect zijn, worden samengevoegd en elkaars zwakheden gaan aanvullen, komen we tot een quasi-perfect product.

DOSZ, de Overzeese sociale zekerheid

​In de jaren ‘60 in het leven geroepen voor onze kolonialen in Congo, is deze Belgische Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid uitgegroeid tot een uniek vangnet voor onze Belgische, en bij uitbreiding Europese, expats. In tegenstelling tot de Franse tegenhanger CFE (Caisse des Français de l’étranger) staat DOSZ open voor alle burgers van de EER en Zwitserland. Bij CFE kan dat alleen als je Fransman bent, of minstens 10 jaar hebt bijgedragen aan de Franse Sociale Zekerheid.

DOSZ is sinds 01.01.2015 opgenomen in de Dienst voor Bijzondere Sociale Zekerheidsstelsels (DIBISS).

DOSZ/DIBISS biedt zijn verzekerden:

 • Een gekapitaliseerd ouderdomspensioen

 • Een overlevingspensioen voor de weduwe /weduwnaar

 • Een wezenrente

 • Een pensioen voor de gescheiden partner

 • Vakantiegeld voor de gepensioneerden

 • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering

 • Een uitgestelde ziektekostenverzekering (voor wie minstens 16 jaar heeft bijgedragen en een bepaalde leeftijd heeft bereikt), met een terugbetaling volgens dezelfde principes als de Belgische Mutualiteiten.

 • Optioneel: een ziektekostenverzekering met een 75%-dekking, voor wie nog niet kan genieten van de uitgestelde ziekteverzekering.

 • Optioneel: een arbeidsongevallenverzekering voor werknemers

 • Optioneel: een private-ongevallenverzekering voor werknemers die ook de arbeidsongevallenverzekering onderschreven.

De bijdragen aan DOSZ zijn vrij te kiezen binnen een vork van € 244,71 en € 978,98 /maand.  Het spreekt voor zich dat hoe meer je bijdraagt, hoe hoger je pensioen en je invaliditeitsuitkering zal zijn. De bijdrage voor de optionele ziektekostenverzekering bedraagt 138,31 €/maand voor elke werkende persoon, die ook het verplichte deel (punt 1 t/m 7) onderschreef. De bijdragen voor de optionele ongevallenverzekeringen zijn risico gebonden. Ook interessant is dat personen ten laste gratis zijn meeverzekerd voor de ziektekostenverzekering (punt 8). De partner mag dan niet meer verdienen dan 745 €/maand, de kinderen mogen niet ouder zijn dan 18 jaar (of 26 als ze verder studeren).

Meer info: Overzee@dibiss.be

€LP, Kameleon onder de expatverzekeringen

De polis €uropat Local Plus van Expat & Co richt zich op Europese expats en bedrijven.
Het leuke aan €LP is dat de polis gemaakt is volgens het Kameleon-principe.
Het past zich aan aan de situatie van de expat. Soms heeft die een sociale zekerheid gebaseerd op :

 • het terugbetalingsprincipe (zoals onze Belgische mutualiteiten de medische kosten terugbetalen van elke dokter/ziekenhuis), 

 • op een zorg-in-natura-principe (je kan gratis naar een staatsdokter of ziekenhuis, maar je hebt geen vrije keuze. Wil je naar een privé-dokter/hospitaal moet je dat bezoek volledig zelf betalen). 

 • alles uit eigen zak betalen (dus geen sociale zekerheid).

Met het Kameleon-principe heb je in het eerste geval een aanvullende verzekering, in de 2 andere gevallen een integrale verzekering die vanaf de 1e € terugbetaalt. €LP kan aanvullen op 16 verschillende stelsels (AT, BE(riziv), BE(dosz), CH, CZ, DE, EE, FR(cpam), FR(cfe), IL, JP, LI, LU, NL, en de stelsels van Europese ambtenaren (RCAM) en de UN-ambtenaren).

Naast de ziektekostenverzekering biedt €LP ook nog andere waarborgen aan zoals:

 • bijstand (repatriëring)

 • ongevallen (privé en arbeidsongevallen)

 • overlijden

 • arbeidsongeschiktheid

 • brand huurwoning en inboedel

 • BA privéleven

De voordelen van de combinatie DOSZ + €LP

Waar de ene tekortschiet heeft de andere een oplossing

Zo biedt Expat & Co geen pensioenen aan, maar dat doet DOSZ dan weer wel. DOSZ heeft geen repatriëring voorzien en ook geen directe betaling van hospitalen, €LP wel.

Wie de kapitalen van DOSZ ontoereikend vindt, kan aanvullen in zijn €LP polis. DOSZ biedt wel een overlevingspensioen, maar geen schuldsaldo-verzekering voor je woning in België. Ook de banken en verzekeraars in België doen vaak niet mee als je in het verre buitenland woont. €LP heeft hiervoor een oplossing.

De eventuele wachttijd van DOSZ kan door €LP opgevangen worden.  Enz…

Samen goedkoper, samen beter​

Als je vier keer een integrale ziektekostenverzekering moet betalen voor je familie, of 1x betalend en 3 x gratis verzekerd bent à rato van 75% via DOSZ + 4 x een aanvullende verzekering via €LP, dan komt dat voor grote families een stuk goedkoper uit.

DOSZ hanteert ook een eenheidstarief voor zijn leden. Ouderen betalen evenveel als jongeren. Wie in de US woont, betaalt evenveel als in Afrika. €LP hanteert dan weer een tarief dat leeftijds- en zone-gebonden is. Wie een beetje kan rekenen weet hier steeds de beste formule te vinden aan de beste prijs. Wie een vooraf bestaande aandoening heeft, wordt bij de private verzekeringen vaak voor die aandoening uitgesloten. Niet zo bij de sociale zekerheid die dat wel aanvaardt.  In de combinatie DOSZ + €LP heb je dan toch steeds een 75% dekking voor die aandoening.

Expat & Co is ook single-point-of-contact voor zowel haar eigen polissen als voor DOSZ. Een schaderegeling via Expat & Co regelt dan ook meteen de schade van DOSZ en €LP tegelijk, met tijdswinst tot gevolg. Zo biedt de combinatie DOSZ & €LP tal van voordelen die je niet hebt bij DOSZ alleen, of een private ziekteverzekering alleen.

Info: info@expatinsurance.eu