Diploma-erkenning

Wie halsoverkop vertrekt naar het buitenland om daar zijn professionele geluk te beproeven, riskeert van een kale reis thuis te komen.

Geen werk zonder diploma. Zo is het in België, maar misschien nog meer in het buitenland. Als je in een ander land wil werken moet je je beroepskwalificaties (opleiding en beroepservaring) officieel laten erkennen als je beroep in dat land gereglementeerd is. Hou er rekening mee dat het diploma dat je in België behaalde, vaak heel wat minder indruk maakt in het buitenland, zeker buiten Europa en ga na of je diploma wel erkend wordt in het land van je dromen.

Om te achterhalen of jouw beroep in een ander EU-land gereglementeerd is, kan je een beroep doen op de database met gereglementeerde beroepen. Je vindt deze op de website van de Europese Unie. Via een handige module kom je meteen te weten of je kwalificaties erkend worden en/of welke stappen je eventueel moet ondernemen voor die erkenning.
Je vindt er ook heel wat nuttige links naar:
- de nationale contactpunten.
- de nationale websites voor beroepskwalificaties.
- de Europese wetgeving over het vrij verkeer van personen.
- Your Europe (een praktische gids voor zakendoen in Europa).
- SOLVIT (een on-line netwerk waarin EU-lidstaten samen naar een pragmatische oplossing zoeken voor problemen die het gevolg zijn van een verkeerde toepassing van de internemarktregels door overheidsinstanties).

Enkele situaties:

1. Jouw beroep is niet gereglementeerd in eigen land, maar wel in het andere land
Als je beroep en de opleiding hiervoor is gereglementeerd in het land waar je wilt werken, maar niet in je eigen land, dan moet je wellicht aantonen dat je je beroep in je eigen land ten minste twee van de laatste tien jaar hebt uitgeoefend. Het contactpunt voor de erkenning van beroepskwalificaties in het land waar je wil werken kan je advies verschaffen bij het voorbereiden van je dossier en kan je vertellen welke documenten je moet indienen.

2. Jouw beroep is gereglementeerd in jouw eigen land, maar niet in het andere land
Als het beroep dat je wilt uitoefenen niet is gereglementeerd in je nieuwe land, dan kan je het daar onder dezelfde voorwaarden uitoefenen als de onderdanen van dat land.