Dubai

Dubai koppelt uitreiken van visum aan verplichte ziekteverzekering

Op 30 juni 2016 zou de nieuwe wetgeving inzake ziekteverzekering in Dubai van kracht worden. DHA (Dubai Health Authority) eist van elke resident in Dubai dat hij/zij een lokale ziekteverzekering afsluit bij één van de 44 in Dubai erkende maatschappijen.  Maar op 2 juni ll. kondigde DHA aan de inwerkingtreding van de wet met 6 maanden te verschuiven naar 01/01/2017.

In Abu Dhabi is dergelijke wetgeving al langer van kracht.  Net als bij ObamaCare in de US zal hier een boete betaald moeten worden als je geen lokaal erkende verzekering hebt.
Maar Dubai gaat een stap verder. Zonder lokale verzekering krijg je geen visum meer. Wie een visum voor Dubai wil aanvragen of hernieuwen zal dus niet zonder lokale verzekering kunnen.

Wat betekent deze nieuwe wetgeving? 

De verzekeringsmaatschappij zal het bevolkingsregister moeten aanvullen, en zodoende de visumaanvraag mogelijk of onmogelijk maken. U bent verplicht om bepaalde gegevens door te geven die deze register-ingave en controle mogelijk maken.  Zo vermijdt u eventuele problemen bij visumaanvragen en hernieuwingen. 

Deze lokale ziekteverzekering dient te worden betaald door de werkgever (voor zover er een werkgever is). De betaling mag niet worden doorgeschoven naar de werknemer. De verzekering voor de gezinsleden ten laste mag eventueel wel worden doorgeschoven naar de werknemer.

Je kan dergelijke verplichte verzekering beschouwen als een vorm van sociale zekerheid, ook al wordt ze door privé-verzekeraars uitgevoerd. Dat is in Zwitserland en Nederland niet anders. De wetgever bepaalt de minimumvereisten.
Zo moeten deze verzekeringen ook de voorafbestaande aandoeningen meeverzekeren tot 150.000 AED (1 DHA is +/- 0,25 EUR), mits een wachttijd van 6 maanden, en op voorwaarde dat ze zijn opgegeven in de medische vragenlijst. Wie zijn voorafbestaande aandoeningen verzwijgt heeft dus geen recht op een tegemoetkoming voor zijn hieraan gekoppelde medische kosten.

Wat met mijn sociale zekerheid bij DOSZ? 

Veel Belgen zijn nu verzekerd via de Belgische Overzeese Sociale Zekerheid DOSZ (DIBISS). 

De lokale verzekering en het medische luik van DOSZ/OSSOM vormen samen een dubbele dekking. Wij raden dan ook aan om te overwegen het medische luik bij DOSZ te schrappen, want deze is in Dubai niet erkend.  Er zijn echter wel enkele nadelen verbonden aan deze overstap:  

 • Met de huidige dekking van DOSZ kan je je wachttijd bij de lokale verzekering in Dubai niet afkopen. Er is immers geen bilateraal akkoord tussen beide landen.

 • Personen ten laste waren bij DOSZ gratis meeverzekerd. In de lokale polis van Dubai dient ook voor hen verplicht een premie betaald te worden.

 • Opnieuw een wachttijd van 6 maanden bij de mutualiteit (in geval van terugkeer naar België) of bij DOSZ/OSSOM  (in geval van verhuis naar een ander land buiten de EU).

Verzekeringen in alle vormen en kleuren.

Wij hebben verschillende verzekeringen in UAE bestudeerd.  

In een aantal gevallen zitten er achter de Arabische naam van de verzekeraars ook samenwerkingen met Westerse maatschappijen.

Zo bieden bepaalde maatschappijen polissen aan waarin ze gebruik maken van de know-how en de netwerken van Westerse maatschappijen, om naast de lokale ziekenhuizen ook ziekenhuizen met Internationale standaard te kunnen aanbieden.

Een netwerk is sowieso een beperking van vrije keuze, maar biedt anderzijds een derde-betaler-systeem. Hoe uitgebreider het netwerk, en hoe duurder de opgenomen ziekenhuizen, hoe duurder de polis zal worden.
Bij gelijkblijvende dekking kan een beperkt of uitgebreid netwerk de prijs halveren of verdubbelen.

De grootte van het netwerk heeft dus zijn belang. Onder uw lokale verzekering zal u telkens een co-pay of remgeld dienen te betalen tussen 10 en 30%. Laat u zich buiten het netwerk verzorgen dan verhoogt de co-pay met 20%. Uw eigen aandeel buiten het netwerk kan dus oplopen tot 50%. 

Zoals in veel Angelsaksische polissen zijn ook hier vaak pre-autorisaties nodig. Je dient voor bepaalde behandelingen dus eerst bij de verzekeraar een aanvraag in te dienen. Als de tarieven OK zijn, arts en ziekenhuis erkend zijn in het netwerk, en je hebt een goede medische reden voor die ingreep  dan krijg je daarvoor de toestemming. Anders dien je het zelf te betalen.

Pre-autorisaties kunnen er zijn er voor:

 • Duurdere tandzorg

 • Bepaalde bevallingskosten

 • Rooming-in (ouders die bij hun kind willen blijven in het ziekenhuis) voor +16-jarigen

 • Dure check-ups, testen en screenings

 • Farmacie: bv. chronische geneesmiddelen voorgeschreven voor > 1 maand en met een kost > 500 AED

 • Bepaalde vaccinaties …  

Een aantal polissen zijn beperkt in internationale dekking. De duurdere geven een werelddekking, de goedkopere beperken hun dekking tot de buurlanden. Dit betekent dat je kosten in België niet terugbetaalbaar zijn.

Je kan er ook Takaful verzekeren, of Islamitisch verzekeren. Deze verzekeraars voldoen aan de Shari’ah (niet ‘gokken’ en winst maken op andermans risico’s, wel je naaste steunen in moeilijke tijden). Het gaat dus om onderlinge verzekeraars, d.w.z. de verzekerden zijn mede-vennoot en delen in winst en verlies.

Nadelen opvangen​

Een mogelijke oplossing voor de co-pays en gebrek aan internationale dekking, is een combinatie van een internationale aanvullende polis met een goedkope lokale polis. In veel gevallen is dat nog de goedkoopste oplossing.

De polis van Expat & Co, die werkt volgens Kameleonprincipe, aanziet de lokale verzekering als een sociale zekerheid, en vult hierop aan. Je neemt dus een basisversie in Dubai met 20 à 30% co-pay. Buiten het netwerk wordt dat al snel 40 à 50%. Expat & Co betaalt het saldo terug tot het niveau dat je zelf kiest (tot 75%, 90% of 100%). 
In plaats van de premie te verdubbelen voor een breder netwerk, en toch nog beperkt te zitten in internationale dekking, kies je dus voor een combinatie die lokaal aanvult, en ook een integrale dekking biedt voor uw medische kosten buiten Dubai.
Expat & Co heeft afspraken met lokale verzekeraars en kan u een aantal interessante combinaties aanbieden.

Wie zijn DOSZ-dekking opgeeft, en later terugkeert naar België, zal een wachttijd moeten doorlopen bij de mutualiteit. De polis van Expat & Co kan die wachttijd integraal opvangen. Eens de dekking bij de mutualiteit weer in orde, zal de Expat & Co polis weer enkel aanvullen op de Belgische mutualiteit.

Samengevat:

 • Dubai koppelt het verkrijgen van een visum aan het afsluiten van een lokale ziekteverzekering
 • Voorafbestaande aandoeningen zijn meeverzekerd in de lokale polis voor maximaal 150.000 AED/jaar, mits een wachttijd van 6 maanden, en op voorwaarde dat ze vermeld zijn op de medische vragenlijst.

 • Er zijn vaak pre-autorisaties nodig voor bepaalde behandelingen. 

 • Derde-betalers-regeling is mogelijk binnen het netwerk. Buiten het netwerk verloopt alles via ‘pay & claim’, en heeft u een extra co-pay van 20%. 

 • Medische kosten buiten Dubai zijn vaak beperkt tot de buurlanden.

 • De eventuele medische dekking van DOSZ wordt een dubbele dekking en kan je best laten vallen. Je riskeert wel een wachttijd bij de mutualiteit als je terugkeert naar België.

 • Met een aanvullende polis bij Expat & Co kan je heel wat van die nadelen opvangen.

 • Meer info: info@expatinsurance.eu