Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Expert in de versterking van landbouwproducentenorganisaties, Governance pool manager (m/v)

Enabel is het Belgisch ontwikkelingsagentschap. Als uitvoerder en coördinator van het Belgische beleid voor internationale ontwikkeling, werkt Enabel hoofdzakelijk in opdracht van de Belgische overheid. Daarnaast voert het agentschap ook acties uit voor rekening van andere nationale en internationale opdrachtgevers. Enabel heeft zo'n 150 projecten in beheer, voornamelijk in fragiele landen in Afrika. Het agentschap heeft 1400 medewerkers, van wie meer dan 70 % lokaal personeel.

Context

PAIOSA (Programme d’Appui Institutionnel et Opérationnel au Secteur Agricole) is een programma dat valt onder het Nationaal Landbouwinvesteringsplan (PNIA) van Burundi. Het bouwt voort op eerdere initiatieven van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in Burundi. Burundi kent sociaal en politiek moeilijke tijden die geleid hebben tot toenemende voedselonzekerheid en de bestaansmiddelen van gezinnen ondergraven. De beslissingen in 2015 van de Belgische regering om de Belgische hulp aan Burundi te reoriënteren ten gevolge van de politieke en de veiligheidssituatie hebben tot directere steun aan de bevolking geleid. Het programma wil duurzaam bijdragen tot armoedevermindering en steun voor economische groei in Burundi door het verbeteren van de productiviteit van de productiefactoren, optimale waardering van de productie, diversificatie van de inkomensbronnen, de bescherming en het behoud van de natuurlijke rijkdommen en van het milieu.
De voornaamste taken zijn:

 • Het bouwen/herstellen van hydro-landbouwinfrastructuur, de aanleg van zandlandwegen, bruggen, opslagplaatsen en ontsloten markten;
 • Het inrichten en beschermen van stroomgebieden (herbebossing, erosiebestrijding, …);
 • Steun aan de producenten, aan landbouwersorganisaties en aan de private sector om de productiesystemen en de competitiviteit van de gekozen waardeketens te verbeteren;
 • Organisatieontwikkeling en technische versterking van producenten en niet-gouvernementele sectororganisaties.

Functiebeschrijving

De Expert in de versterking van landbouwproducentenorganisaties is verantwoordelijk voor de Governancepool, voor de technische eenheid van het programma die instaat voor de coördinatie, de technische ondersteuning en de kwaliteitsmonitoring van de acties betreffende de organisatorische capaciteitsversterking en de good governance van de landbouwersorganisaties. De Expert zal nauw samenwerken met andere technische pools van het programma (Infrastructuur en Landbouw) en met de drie regionale antennes van PAIOSA (Imbo, Moso en Bugesera). Dit houdt verantwoordelijkheden betreffende omkadering en capaciteitsversterking van het personeel op het terrein in. De Expert zal ook:

 • bijdragen aan de uitvoering van het programma d.m.v. de planning, uitvoering, coördinatie, monitoring en evaluatie van de activiteiten;
 • technisch advies leveren om de verwachte resultaten van het programma te bereiken;
 • de kennisbundeling en het kennisbeheer verzekeren;
 • de verandering begeleiden en de capaciteiten van de partners versterken.

Uw profiel

Vereist opleidingsniveau

 • Master in Landbouweconomie, sociale economie of gelijkaardig.

Vereiste ervaring

 • Minimum 5 jaar ervaring in de sector, in Subsaharaans Afrika. vertrouwd met landbouwersorganisaties en ondersteuning van de productieketens/waardeketens;
 • Ervaring met opleiding en coaching en/of vaardigheid om kennis over te dragen;
 • Bewezen ervaring met genderaanpak in rurale ontwikkelingsprojecten.

Vereiste kennis en vaardigheden

 • Vermogen om in teamverband te werken, om problemen te analyseren en op te lossen, om beslissingen te nemen en initiatieven op te zetten;
 • Je kunt prima organiseren en hebt een methodologische aanpak;
 • Je kan referentietermen, bestekken, contracten en andere documenten voor een ontwikkelingsproject opstellen;
 • Je hebt een vlotte pen;
 • Je beheerst de voornaamste ICT-programma’s (Word, Excel, PowerPoint…);
 • Vlot Frans of Nederlands spreken en schrijven. Zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het Frans zijn vereist aangezien het de officiële taal van Burundi is.

Troeven

 • Eerdere ervaring in rurale ontwikkelingsprojecten en met het begeleiden van gemeenschapsorganisaties in Burundi is een sterke troef;
 • Ervaring met het begeleiden van waterverbruikersorganisaties;
 • Ervaring in de sector van de Belgische ontwikkelingssamenwerking;
 • Kennis van de projectmanagementcyclus, van het resultaatgericht beheer, van monitoring en evaluatie;
 • Kennis van cartografische software/applicaties van Geografische Informatiesystemen (GIS).

Wij vragen ook dat je je ertoe verbindt de visie, missie en waarden van Enabel te respecteren (https://www.enabel.be/nl/content/visie-missie-waarden-van-enabel).

Wij bieden

 • Een afwisselende baan bij een voortdurend evoluerende organisatie die bekendstaat om haar kwaliteitsvolle uitvoering van ontwikkelingsprojecten en haar aandacht voor haar medewerkers.
 • Een contract dat loopt tot 31 maart 2021; je bent gebaseerd in BUJUMBURA. Mogelijke verlenging tot maart 2022 indien de Bijzonder Overeenkomst voor PAIOSA wordt verlengd (lopende onderhandeling). De kandidaat verbindt zich ertoe veiligheidsregels die gelden voor Burundi na te leven.
 • Een loonpakket dat bestaat uit het brutomaandsalaris rekening houdend met de ervaring, plus voordelen verbonden aan het expatstatuut bij Enabel, zoals een verwijderingsvergoeding, een standplaatsvergoeding, een hardshipvergoeding, een (geplafonneerde) terugbetaling van de huisvestingskosten, een tussenkomst in de verhuiskosten, een tussenkomst in de installatiekosten, een (geplafonneerde) terugbetaling van het schoolgeld voor meereizende kinderen, een verzekeringspakket voor het hele gezin waaronder een repatriëringsverzekering, eenmaal per jaar vliegtuigtickets heen en terug voor het hele gezin, enz.

De verschillende bedragen worden vastgesteld volgens onze regels en variëren naargelang de relevante ervaring die erkend wordt voor de functie, de gezinssamenstelling en de fiscale situatie.

Naar aanleiding van deze publicatie kan een wervingsreserve van drie jaar aangelegd worden voor elke gelijkaardige functie.

Enabel zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit onder zijn medewerkers. We discrimineren niet op basis van geslacht, afkomst, leeftijd, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of andere factoren, maar selecteren op competenties.

Interesse?

Solliciteer dan snel hier met uw CV en een motivatiebrief, ten laatste op 23/02/2020. Alleen de kandidaturen die hier via ons online portaal worden geregistreerd, worden in overweging genomen.

Solliciteren

Solliciteer hier

Burundi
Solliciteren voor: