Heimwee is het gevoel plots heel erg naar vroeger en naar huis te verlangen. Mogelijke symptomen zijn dat je je moe, lusteloos en leeg ...

​Hoewel degenen die dit lezen hoogstwaarschijnlijk eerder vertrekkers dan achterblijvers zijn, loont het toch de moeite ook even bij die...

Krijg ik nog kindergeld wanneer ik naar het buitenland verhuis?

Je recht op kindergeld is in principe verbonden aan het betalen...

Het International Baccalaureate is een onderwijsvorm die antwoordt op het vraagstuk van de diverse nationale diploma’s, want dit diploma...

Het is al een grote uitdaging om in eigen land van de ene stad naar de andere te verhuizen. Grenzen oversteken, een andere taal en...

Aanbieders van privéverzekeringen zoals Expat & Co bieden de hefboom om...

Als twee mensen beslissen om te trouwen, treffen ze meestal ook bepalingen in verband met hun goederen, het zogenaamde ‘...

Wie tijdens zijn loopbaan onderworpen is aan verschillende sociale zekerheidsstelsels, bouwt ook zijn pensioen op onder verschillende ...

Wie alle processen en deeltjes onder de loep neemt, moet toegeven dat een detachering, expatriatie of emigratie een complex gegeven is....

Het hele expatgebeuren is onderhevig aan een sterke evolutie. Doorheen de jaren is de duur sterk ingekort en dankzij moderne...

Pagina's