Wanneer je door je werkgever wordt uitgezonden naar het buitenland (detachering of expatriatie) of wanneer je rechtstreeks voor een...

Of je (in samenspraak met je werkgever) kiest voor een detachering of expatriatie dan wel voor een lokale tewerkstelling in het...

Als een kind geboren is in het buitenland en tenminste één van zijn ouders een Belg is, geboren in België, dan is het kind automatisch...

Je kan tijdens je verblijf in het buitenland een akte van de burgerlijke stand (geboorte-uittreksel, bewijs van goed gedrag en zeden …)...

Je beslissing staat vast, je vertrekt naar het buitenland. Nu begint de administratieve molen te draaien. Hier vind je een algemene...

Alle kiesgerechtigde landgenoten die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of consulaat kunnen zich...

Wereldwijd kijken ze het avontuur in de ogen, maar wat hun sociale zekerheid betreft, kiezen landgenoten bij voorkeur voor een op-en-top...

In regel moeten kinderen in België opgevoed worden om kindergeld te ontvangen. Is dat niet zo dan verlies je de kinderbijslag, met...

Dit boek bevat een waaier van informatie over het emigratieproces, en tevens getuigenissen van Vlamingen in het buitenland. De gids...

Dat er een rechtstreekse link is tussen geboorte en nationaliteit, is logisch. Sinds 2007 laat ons land het bezitten van een dubbele...

Pagina's