Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Junior beleidsmedewerker bij de Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen in Parijs

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken is op zoek naar een junior beleidsmedewerker bij de Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen in Parijs.

Je behartigt de belangen van de Vlaamse Regering in Parijs, zowel voor het ambtsgebied Frankrijk als bij de OESO, de UNESCO en de Raad van Europa. Je neemt deel aan extern/internationaal overleg met o.a. andere regio’s/lidstaten/organisaties/instellingen. Je rapporteert hierover en verzamelt proactief gegevens over de voor Vlaanderen relevante ontwikkelingen. Je bouwt een netwerk van relevante contactpersonen uit. Zo geef je, onder aansturing van de Diplomatieke Vertegenwoordigers van Vlaanderen te Parijs, invulling aan de diplomatieke opdracht in bilateraal en multilateraal kader. Je draagt ook bij aan de algemene werking van de post (b.v. bij de organisatie van events, ministeriële/parlementaire zendingen, 11-juli-viering). Je werkt ook nauw samen met de collega’s van Flanders Investment & Trade en Toerisme Vlaanderen.

Zie je jezelf al bij de Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen in Parijs werken als junior beleidsmedewerker? Interesse in deze unieke (eerste) werkervaring? Solliciteer dan snel voor deze vacature.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘extra documenten’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

Je juridische situatie m.b.t. Frankrijk

 • Je beschikt ten laatste vóór het verstrijken van de deadline in verband met deze vacature over de nodige documenten/vergunningen om legaal te verblijven en te werken in Frankrijk. Je aanvaardt dat je contractuele arbeidsovereenkomst met de Vlaamse overheid kan worden beëindigd, indien je niet langer legaal in Frankrijk zou kunnen verblijven en werken. Je aanvaardt verder dat de Vlaamse overheid op geen enkel moment en onder geen enkel beding verantwoordelijk kan worden gesteld voor het aanvragen of vernieuwen van je verblijfs- of werkvergunning in Frankrijk.

Je diploma

 • Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.Een masterproef en/of papers over internationale samenwerking en/of internationaal recht zijn een troef.
 • Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 2 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Technische competenties

 • Kennis van de Belgische staatstructuur en werking ervan
 • Kennis van de Franse politiek en de werking van de multilaterale organisaties in Frankrijk en bij uitbreiding van de andere internationale instellingen in de wereld
 • Goede kennis van het Frans, het Nederlands en het Engels (lezen, luisteren, schrijven, spreken)
 • Verbale en non-verbale diplomatieke vaardigheden

Elementen die tot aanbeveling strekken

 • Het strekt zeer sterk tot aanbeveling dat je woonplaats zich nu reeds in Frankrijk bevindt, aangezien je goed vertrouwd moet zijn met het ambtsgebied. Het maakt verder ook je administratief-fiscale situatie eenvoudiger, mede gelet op de slechts korte duur van de arbeidsovereenkomst (ca. 2 jaar). Vanwege de Vlaamse overheid wordt verder ook niet voorzien in een tussenkomst voor huisvesting, noch voor verhuizing/installatie ter plaatse.
 • Beroepservaring is niet vereist, maar relevante stages in een internationale beleidscontext (b.v. bij een internationale instelling of op een ambassade) vormen een troef.

Wat bieden we?

 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
 • Je werkdruk kan ondanks een voltijdse werkweek hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Er zullen zich vaak momenten voordoen waarop het noodzakelijk is dat er overuren moeten worden gepresteerd doch deze zullen op een niet-financiële manier kunnen worden gecompenseerd.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer van en naar de Diplomatieke Vertegenwoordiging in Parijs wordt terugbetaald door de werkgever.
 • Je aanvangssalaris is minimaal 3.397,11 EUR (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index) en maximaal 4.925,79 EUR. Functie-relevante beroepservaring kan gevaloriseerd worden.
 • Je ontvangt een lunchvergoeding van 82,65 EUR per maand.
 • Je ontvangt een eindejaarspremie en vakantiegeld.
 • Je hebt recht op een tussenkomst in de kosten voor je internetverbinding in het kader van thuiswerk.
 • Je hebt recht op een tussenkomst in verband met je GSM-kosten.
 • Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

De werkplek

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Rue Euler 6, Paris 75008 FRA

Hoe solliciteren?

Solliciteer nu

Link naar selectiereglement

Frankrijk