Overslaan en naar de inhoud gaan
x
Meertaligheid

Meertaligheid = mooi

We spreken van meertaligheid wanneer een kind zich in verschillende situaties vloeiend van meer dan één taal kan bedienen. Ouders en kinderen die naar het buitenland gaan leren meestal een nieuwe taal en worden meertalig. Dit heeft verschillende voordelen:

  • Kinderen die tweetalig zijn opgevoed, leren gemakkelijker een derde vreemde taal;
  • Tweetaligen zijn vaak flexibeler en creatiever in hun manier van denken dan eentaligen;
  • Tweetalige kinderen zijn door het voortdurend afwisselen van twee talen goed geoefend in het onderdrukken van onnodige informatie;
  • Kinderen die meertalig zijn opgevoed, leggen een grotere rekencapaciteit aan de dag;
  • Kinderen die meerdere talen beheersen, hebben minder verbindingen in het brein, waardoor ze een kortere nadenktijd nodig hebben bij complexe taken;
  • En niet te vergeten het sociale aspect: kent uw kind andere talen, dan bevordert dit de interculturele contacten en het begrip voor de ander; Het is prettig om gemakkelijk te kunnen communiceren in andere landen en de toenemende globalisering roept om meertalige mensen.

Toch is meertaligheid niet iets wat – in tegenstelling tot wat veel mensen denken- vanzelf gaat. Jonge kinderen pikken een nieuwe taal weliswaar vaak snel op, maar het is belangrijk ook de moedertaal te blijven ontwikkelen. Het onderhouden van twee of meer talen op een hoog niveau vergt behoorlijk wat inspanning. In het buitenland mist uw kind immers de taallessen op school en hoort daarnaast om zich heen alleen maar de nieuwe taal. Binnen een paar maand heeft uw kind al een taalachterstand tov Vlaamse kinderen.

Dit kan voor problemen zorgen bij terugkeer. Zorg dat uw kinderen Nederlandse lessen volgen, blijf zelf Nederlands praten en zorg er voor dat ze regelmatig de Nederlandse taal lezen (boeken, recepten, spelletjes) en horen (liedjes, televisie, films). Daarnaast geldt dat kinderen die taalproblemen hebben, bij het leren van een nieuwe taal vaak in moeilijkheden komen. Tweetaligheid is dan ook geen automatisme. Vraag voor vertrek daarom altijd advies over het aanleren van een nieuwe taal en het onderhouden van de moedertaal.