Nederlandstalig onderwijs

De meeste uitgeweken Vlamingen willen nog een zekere band bewaren met Vlaanderen en hun kinderen niet zien vervreemden van hun moedertaal. Het is een culturele bekommernis, maar ook meer dan dat. Voor een soepele terugkeer in het Vlaamse onderwijssysteem is het bijhouden van de Nederlandse taal en Vlaamse cultuur een absolute voorwaarde. 
Gelukkig zijn er verschillende organisaties die hier prima op inspelen. We stellen er enkele voor: 

Nederlands Onderwijs in het Buitenland

Nederlands Onderwijs in het Buitenland biedt mogelijkheden voor (aanvullend) Nederlands onderwijs en houdt kinderen aangesloten waar ze ook zijn of naartoe gaan. Kinderen die in het buitenland Nederlands onderwijs hebben gevolgd kennen en begrijpen, zeker als het om de woordenschat gaat, veel meer van de taal dan wanneer ze die alleen thuis spreken. Hierdoor kunnen zij met een zo klein mogelijke achterstand terug instromen. Het is bovendien wetenschappelijk bewezen dat kinderen die hun moedertaal goed blijven beheersen, minder moeite hebben om een nieuwe taal aan te leren. De meeste kinderen volgen onderwijs op een Nederlandse taal- en cultuurschool, waar ze een aantal uren per week les krijgen als aanvulling op het lokale of internationale onderwijs. Op 20 scholen wereldwijd kunnen kinderen volledig Nederlands onderwijs volgen. Ook afstandsonderwijs is mogelijk. Edufax, de Wereldschool, Stichting IBID en INIO bieden dit aan en zijn aangesloten bij NOB. De eerste twee worden hieronder verder toegelicht. Welke vorm van Nederlands onderwijs je ook kiest, als de school of organisatie is aangesloten bij NOB mag je ervan uitgaan dat het hoogste kwaliteitsniveau wordt nagestreefd. De Nederlandse Inspectie van het Onderwijs ziet dan namelijk toe op de kwaliteit.  Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen Nederlandse en Vlaamse kinderen.

Kijk op www.stichtingnob.nl voor meer informatie en een overzicht van alle scholen wereldwijd.

Edufax

Na een grensverleggende ervaring in het buitenland, terug in België zijn en na een paar schooldagen merken dat je zoon of dochter het goed stelt. Het is voor veel ouders een heerlijk moment. Het is een moment waar Edufax naartoe werkt. Dit bedrijf beseft dat het bijhouden van de moedertaal tijdens een expatriatie voor kinderen cruciaal is om later weer op niveau te kunnen instromen en dat dat het bijhouden van hun taal belangrijk is voor de vorming van hun identiteit. 

In een adviesgesprek wordt de hele onderwijsloopbaan van de kinderen in beeld gebracht met als uitgangspunt de terugkeer. Waar wil je dat jouw kinderen staan als ze terugkeren naar België? Zo bekijken vele ouders het niet in eerste instantie, maar logisch is het wel. Tijdens een verblijf in het buitenland kunnen kinderen  hun Nederlands op peil houden door te werken in NTC-online, het online onderwijsprogramma Nederlandse taal en cultuur, waarin ze door een eigen docent begeleid werden. 

Ook kinderen met dyslexie die wat extra hulp nodig hebben, krijgen steun van een zorgteam. De docenten motiveren de kinderen met leuke, leerzame feedback op huiswerk. Het aanbod bestaat uit lesprogramma’s van peuters tot en met het laatste jaar van het middelbaar,  waarbij je in de hoogste jaren kunt kiezen voor pre-IB, IB of Entree, dat voorbereidt op een studie aan hogeschool of universiteit.

Ruim voor de terugkeer wordt bij de kinderen een plaatsingsonderzoek afgenomen om te kijken of het niveau goed genoeg is om in te stromen in het leerjaar van hun keuze. Ook als je van het ene buitenland naar het andere verhuist zoekt Edufax samen met de ouders naar de beste scholingsmogelijkheden ter plaatse. Meer informatie vind je op www.edufax.nl.

De Wereldschool

Ook De Wereldschool is begaan met de aansluiting met het Belgische onderwijs na een terugkeer. Ze helpen bij de voorbereiding en men houdt de Nederlandse taal bij, overal ter wereld. Tijdens een intakegesprek bespreekt men wat in jouw situatie aandachtspunten zijn en waarbij men jou kan ondersteunen. Het gesprek kan telefonisch, op kantoor of bij je thuis plaatsvinden. 
De organisatie adviseert altijd om kinderen ter plaatse de Nederlandse taal te laten volgen, zodat ze geen taalachterstand oplopen. Men verzorgt afstandsonderwijs voor Nederlandse en Vlaamse kinderen in het buitenland. Meestal worden de lesprogramma’s gebruikt om de Nederlandse taal te onderhouden, maar ook volledig onderwijs is mogelijk. 

Het lager onderwijs is voorzien voor alle klassen. Speciaal voor Vlaamse kinderen worden in klas 5 en 6 ook de vakken Wereldoriëntatie en Frans aangeboden. Het secundair onderwijs is gestoeld op het Nederlandse systeem. Dit systeem vertoont veel overlap met het Belgische systeem (ASO). Alleen de praktische vakken van bijvoorbeeld TSO en KSO kunnen niet op afstand worden verzorgd. Het vak Nederlands is geschikt voor zowel Nederlandse als Vlaamse leerlingen. 

Het is een individueel, flexibel lesprogramma waarbij de leerling in zijn eigen tempo werkt. Dit maakt het goed te combineren met de (internationale) school, garandeert persoonlijk contact met de docent en verzekert een combinatie van digitale en fysieke lesmaterialen die aansluit bij verschillende leerstijlen.

Voor meer informatie over de dienstverlening en een gratis adviesgesprek met één van de onderwijsadviseurs kan je contact opnemen via wereldschool.nl.

D-Teach

D-Teach staat voor Distance Teaching of afstandsonderwijs. Het is een Vlaamse pionier op het gebied van afstandsonderwijs en biedt kinderen online studiebegeleiding in een virtuele klas. Website en webcam volstaan en het maakt dus niet meer uit waar de leerling zich bevindt. De missie is om aan leerlingen van het basis- en secundair onderwijs kwaliteitsvol Vlaams onderricht aan te bieden.

Het D-Team bestaat uit ervaren leraren in het basis- en secundair onderwijs, logopedisten en onderwijspedagogen. Je volgt onderwijs volgens het principe anytime, anywhere. Men benadert leerlingen vooral vanuit hetgene ze wel al kennen en let niet alleen op wat er nog ontbreekt. Leren van binnenuit om het beste uit jezelf te halen, is de leuze van D-Teach.

D-Teach biedt onder meer een online Vlaams curriculum en online zorg aan. Een online aanbod van de Nederlandse taal en de Vlaamse cultuur vergemakkelijkt een vlotte (re)-integratie in het Vlaamse onderwijs. Na een persoonlijk intakegesprek met ouders en kind, krijgt het kind één uur individuele les krijgen en één uur actualiteit met drie andere Vlaamse kids in de wereld. Naast deze online lessen, oefenen de kinderen met educatieve games op maat. Men geeft ook bijstand bij het op peil houden van het Vlaamse onderwijsniveau tijdens hun schoolcarrière in het buitenland en biedt eventueel extra hulp. Meer info via www.d-teach.com