Stichting Nederlands Onderwijs in het buitenland

Via Stichting Nederlands Onderwijs in het buitenland, kortweg Stichting NOB, kunnen uw kinderen Nederlandstalig onderwijs in het buitenland volgen, hetzij als aanvulling op of onderdeel van het lokale of internationale onderwijs, hetzij met een volledig identiek curriculum als in Nederland.

Stichting NOB kan daarvoor rekenen op subsidies vanwege de Nederlandse Overheid.

NTC-Scholen
De meest voorkomende vorm van Nederlandstalig onderwijs in het buitenland vormen de Nederlandse taal- en cultuurscholen (NTC-scholen). Op deze scholen krijgen leerlingen een aantal uren per week les in de Nederlandse taal en cultuur. Zij volgen dit onderwijs als aanvulling op of onderdeel van het lokale of internationale onderwijs. Dit aanvullende onderwijs is er voor kinderen uit het basis- en voortgezet onderwijs.

Het NTC-onderwijs is bedoeld om een achterstand in de moedertaal te voorkomen en de instroom in het Nederlands onderwijs bij een eventuele terugkeer te vergemakkelijken. De lessen in Nederlandse taal en cultuur worden gemiddeld drie uur per week gedoceerd. Soms in een eigen gebouw, soms in een gebouw van een lokale of internationale school. Doorgaans geven scholen ongeveer tweeënhalf uur taalonderwijs en een half uur cultuuronderwijs per week. Cultuuronderwijs omvat eigenlijk alle aspecten van het Nederlander zijn: naast geschiedenis en topografie, ook jeugdcultuur en gebruiken en gewoonten.

Nederlandse scholen
Volledig Nederlandse scholen in het buitenland die aangesloten zijn bij Stichting NOB voldoen aan de Nederlandse wettelijke normen, conform de Wet op het Primair Onderwijs en de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Voor deze scholen geldt dat zij hetzelfde curriculum volgen als scholen in Nederland. Dit vergemakkelijkt het overstappen van de ene Nederlandse school in het buitenland naar de andere, en van een Nederlandse school in het buitenland naar Nederland.

In het buitenland wordt Nederlands dagonderwijs voornamelijk gegeven op basisscholen. Deze scholen volgen het volledige programma van een reguliere Nederlandse school. In het voortgezet onderwijs biedt een beperkt aantal Nederlandse scholen in het buitenland volledig onderwijs.

Scholenzoeker
Vind hier een school in uw buurt.

Website 
http://www.stichtingnob.nl/