Gelijkwaardigheid van diploma's

Een vraag die vele afgestudeerden bezighoudt is hoe ze hun diploma’s uit het buitenland kunnen laten gelijkschakelen. Of hoe men een Belgisch diploma in het buitenland geldig maakt. 
De regelgeving in verband met de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma’s vind je onder de rubriek ‘wet wijs’ op www.ond.vlaanderen.be

Een Belgisch diploma wordt in het buitenland alleen erkend als je het laat legaliseren. Legaliseren is het voor echt laten verklaren van de handtekening op diploma's, getuigschriften en slaagattesten. Meestal verloopt de legalisatieprocedure in drie opeenvolgende fasen:

1. Legalisatie door de bevoegde Gemeenschap 

Bij NARIC kan je terecht voor de professionele erkenning van onderwijsdiploma’s. Het levert ook attesten af voor houders van Vlaamse diploma’s in het buitenland. Als informatiecentrum is NARIC verantwoordelijk voor het informeren over de erkenning van buitenlandse diploma’s die tot het hoger onderwijs, hoger beroepsonderwijs, volwassenenonderwijs en secundair onderwijs behoren. NARIC-Vlaanderen geeft ook informatie over de Vlaamse en buitenlandse onderwijssystemen.
NARIC staat voor ‘National Academic (and professional) Recognition and Information Centre’. De NARIC-centra vormen een Europees netwerk van nationale centra die informatie verstrekken over de erkenning van diploma's in Europa. De centra werken samen met het ENIC-netwerk (European Network of National Information Centres) dat werd opgericht door de Europese Commissie en de Unesco.

Op de site naric.be vind je een begeleidingsboom, een tool die je op een eenvoudige en overzichtelijke manier helpt de juiste procedure te kiezen. 

2. Legalisatie door de FOD Buitenlandse Zaken​

De procedure verschilt naargelang het land waar je je diploma wil gebruiken. De FOD Buitenlandse Zaken heeft een zoekmachine ontwikkeld die je toont welke stappen je moet ondernemen naargelang het type document en het gekozen land (http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten/)

3. Legalisatie door de ambassade van het land van bestemming

​Zoek een ambassade op de site diplomatie.be
Let wel! Legalisatie is geen waarborg voor de kwaliteit van het diploma. Het bewijst alleen dat de handtekeningen op de documenten echt zijn en diploma’s uitgereikt door privéscholen kunnen niet worden gelegaliseerd door de gemeenschappen