Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Project Manager Beekeeping - Ondersteuning waardeketen bijenteelt

Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, voert de Belgische gouvernementele samenwerking uit. Daarnaast werkt het agentschap ook voor rekening van andere nationale en internationale opdrachtgevers. Samen met zijn partners in binnen- en buitenland reikt Enabel oplossingen aan om dringende mondiale uitdagingen aan te pakken: klimaatverandering, verstedelijking, menselijke mobiliteit, vrede en veiligheid, economische en sociale ongelijkheid, en wereldburgerschap. Enabel heeft 1500 medewerkers. Het agentschap beheert 150 projecten in een twintigtal landen, in België, Afrika en het Midden-Oosten.

Context

Tanzania is de op één na grootste honingproducent van Afrika. De bijenteelt wordt vooral beoefend door kleine boeren die traditionele methoden gebruiken. Hun bijenstallen staan vaak in natuurlijke bosgebieden. De honingsector is een bron van voedsel voor de plattelandsbevolking. Bovendien is de sector in toenemende mate een belangrijke aanvullende bron van inkomsten geworden voor de bijenhouders en hun tussenpersonen.

De lokale, regionale en wereldwijde vraag naar bijenproducten wordt steeds groter. De lage productiviteit en kwaliteit vormen echter belangrijke beperkingen. Het nationale potentieel voor de productie van honing en bijenwas is enorm, maar de kwaliteit blijft nog ver achter bij de internationale normen. Er is een groot potentieel voor de export van honing en bijenwas. De vraag op de wereldmarkt is immers zeer groot, vooral de vraag naar biologisch gecertificeerde honing.

In Tanzania heeft Enabel verschillende projecten geformuleerd en uitgevoerd rond het beheer van natuurlijke hulpbronnen (NRM – Natural Resources Management) en de ontwikkeling van de waardeketen van de bijenteelt. In het kader van het 11e EOF financiert de EU de actie ‘Beekeeping Value Chain Support’, waarvoor een bijdrageovereenkomst zal worden ondertekend met Enabel voor het indirecte beheer van dit project.

Het project zal de waardeketen van de bijenteelt verbeteren. Met dat doel voor ogen zal ze de kwaliteit van de productie verbeteren, waarde aan bijenproducten toevoegen en de handel en de toegang tot de lokale, regionale en internationale markten verbeteren. In het kader van het project zal worden gestreefd naar meer gendergelijkheid in de waardeketen van de bijenteelt.

De algemene doelstelling van het project is ervoor te zorgen dat de bijenteeltsector een grotere bijdrage levert aan inclusieve economische groei in Tanzania. Namelijk dat op milieuvriendelijke wijze geproduceerde kwaliteitshoning leidt tot een grotere marktpenetratie.

Om de specifieke doelstelling van het project te bereiken, moeten de volgende drie verwachte outputs worden gerealiseerd (zoals door de EU aangegeven in het goedgekeurde actiedocument):

 • Versterking van de institutionele capaciteit en het creëren van een gunstig klimaat voor actoren in de waardeketen van de bijenteelt, en versterking van de empowerment van vrouwen;
 • Verbetering van de capaciteit van de actoren in de waardeketen van de bijenteelt en van het beheer van bijenreserves en bijenstallen;
 • De markttoegang en de handel in bijenproducten zijn verbeterd.

De projectgebieden zijn de regio's Tabora, Kigoma, Katavi, Singida, Shinyanga en het eiland Pemba in Tanzania.

Functiebeschrijving

De voornaamste taken van de Project Manager:

 • Je bent verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de projecten (inhoud, planning, budget, kwaliteit) om duurzame ontwikkelingsresultaten te behalen;
 • Je coördineert de verwezenlijking van de activiteiten om de doelstellingen van de projecten te bereiken;
 • Je ondersteunt de personen die zijn aangeduid om het veranderingsproces te leiden;
 • Je draagt bij aan de capaciteitsversterking van de verschillende partnerorganisaties;
 • Je coördineert het leerproces over hoe een project bijdraagt aan de ontwikkeling van de sector;
 • Je geeft leiding aan de teams waarvoor je hiërarchisch verantwoordelijk bent;
 • Je zorgt ervoor dat relevante informatie over de resultaten beschikbaar is voor monitoring en evaluatie zodat de performantie kan worden opgevolgd, besluitvorming, leren en rapportage mogelijk zijn.

Je profiel

Vereiste kwalificaties en ervaring

 • Je hebt een masterdiploma in landbouweconomie, beheer van natuurlijke hulpbronnen of een ander aanverwant vakgebied;
 • Je hebt minstens 5 jaar relevante ervaring in het aansturen van internationale ontwikkelingsprojecten.
 • Je hebt ten minste 5 jaar relevante ervaring hebben met projecten voor de ontwikkeling van de agrarische waardeketen, waaronder ook de onderdelen toegang tot de financiering van de waardeketen en de markt;
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van het beheer van natuurlijke hulpbronnen is een pluspunt;
 • Je hebt minstens één relevante beroepservaring buiten je eigen land;
 • Je hebt ervaring als teamleider;
 • Ervaring in meerdere internationale ontwikkelingsprojecten is een pluspunt.

Vereiste kennis en vaardigheden

 • Je hebt een goede kennis van de aspecten van internationale ontwikkeling (context, uitdagingen, toepassing, partners, werking ...);
 • Je hebt een grondige kennis van de methodes voor projectmanagement;
 • Je hebt competenties in monitoring en evaluatie;
 • Je beschikt over uitstekende relationele en diplomatieke vaardigheden;
 • Je voelt je comfortabel met het leiden van groepsdynamiek en met interculturaliteit;
 • Je bent thuis in proactief resultaatgericht beheer;
 • Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en/of Frans. Gezien Engels de werktaal is in Tanzania en gezien de internationale omgeving waarin je werkt, is een uitstekende kennis van het Engels vereist. Noties van het Kiswahili is een sterke troef.

Je verbindt je ertoe de visie, missie en waarden van Enabel te respecteren (https://www.enabel.be/nl/content/visie-missie-waarden-van-enabel).

Wij bieden

 • Een boeiende en motiverende job in een internationale omgeving.
 • Een contract van 40 maanden met een mogelijk contractverlenging. Je standplaats is Tabora en je reist regelmatig naar het binnenland, naar Singida, Shinyanga, Katavi, Kigoma en het eiland Pemba .
 • Een loonpakket dat bestaat uit het bruto maandsalaris volgens onze loonschalen (klasse 6), plus voordelen verbonden aan het expatstatuut bij Enabel, zoals een verwijderingsvergoeding, een standplaatsvergoeding, een hardshipvergoeding, een (geplafonneerde) terugbetaling van de huisvestingskosten, een tussenkomst in de verhuiskosten en installatiekosten, een (geplafonneerde) terugbetaling van het schoolgeld voor meereizende kinderen, een verzekeringspakket voor het hele gezin waaronder een repatriëringsverzekering, eenmaal per jaar vliegtuigtickets heen en terug voor het hele gezin, enz.
 • In geval van expatriëring zonder gezinsleden (personen ten laste), tot 6 extra heen-en terugvluchten per jaar naar het land van herkomst of een andere bestemming (met een bovengrens volgens het reglement van Enabel).

De verschillende bedragen variëren naargelang de erkende relevante ervaring voor de functie en de gezinssamenstelling.

Naar aanleiding van deze publicatie kan een wervingsreserve van drie jaar aangelegd worden voor elke gelijkaardige functie.

Iedereen die voldoet aan de voorwaarden in deze vacature mag solliciteren. Enabel zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit onder zijn medewerkers. We discrimineren niet op basis van geslacht, afkomst, leeftijd, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of andere factoren, maar selecteren op competenties

Geïnteresseerd?

Solliciteer hier uiterlijk op 27/07/2021 en voeg je recent curriculum vitae en een motivatiebrief toe.

Alleen kandidaturen die via bovenstaande link worden ingediend, worden in aanmerking genomen.

Tanzania
Solliciteren voor: