Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Project Manager Education

Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, voert de Belgische gouvernementele samenwerking uit. Daarnaast werkt het agentschap ook voor rekening van andere nationale en internationale opdrachtgevers. Samen met zijn partners in binnen- en buitenland reikt Enabel oplossingen aan om dringende mondiale uitdagingen aan te pakken: klimaatverandering, verstedelijking, menselijke mobiliteit, vrede en veiligheid, economische en sociale ongelijkheid, en wereldburgerschap. Enabel heeft 1500 medewerkers. Het agentschap beheert 150 projecten in een twintigtal landen, in België, Afrika en het Midden-Oosten.

Context

De Belgische ontwikkelingssamenwerking is al 50 jaar actief in Niger om de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren via partnerschappen met Nigerese overheidsinstellingen en het maatschappelijk middenveld. Met een centraal kantoor in Niamey focussen we op de regio's Tillabéri, Tahoua en Dosso.

Het nieuwe bilaterale samenwerkingsprogramma tussen Niger en België (2022-2026) heeft twee algemene doelstellingen: (1) inclusieve toegang tot sociale basisdiensten van hoge kwaliteit op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg, met inbegrip van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en (2) steun voor de duurzame ontwikkeling van waardeketens in de landbouw en de veeteelt, ondernemerschap en het scheppen van banen voor jongeren.

In de onderwijssector beoogt het toekomstige programma de continuïteit en de schaalvergroting van een proefproject (het Sarraounia-project) ervoor te zorgen dat er méér meisjes naar de middelbare school blijven gaan. De beoogde doelstellingen hebben betrekking tot:

 • De toegang tot onderwijs en het volhouden van het schoolgaan door meisjes en jongens;
 • De overgang van lager naar middelbaar onderwijs;
 • De kwaliteit en de reële resultaten van het leren, met bijzondere aandacht voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Twee strategische pijlers worden vooropgesteld: Ten eerste, het uittesten van een geïntegreerde aanpak in een dertigtal middelbare scholen in de regio Dosso. De actieve deelname van de gemeenschappen aan de verbetering van de onthaalvoorzieningen (infrastructuur en uitrusting) en de keuze van innoverende activiteiten (studiereizen, wedstrijd met prijzen, participatief Niger-theater, bouw van studielokalen, e-onderwijs, enz. maken deel uit van deze pijler. Er wordt op plaatselijk niveau formeel voortgebouwd op de geïntegreerde aanpak en vervolgens wordt dit opgenomen in de mechanismen voor actieonderzoek en steun op institutioneel niveau. Ten tweede voorziet het project in institutionele steun via de sectorale dialoog over goed bestuur in de onderwijssector.

Functiebeschrijving

 • Je bent verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het project (inhoud, planning, budget, kwaliteit);
 • Je coördineert de uitvoering van de activiteiten om de doelstellingen van het project te bereiken;
 • Je draagt bij aan de capaciteitsversterking van de partnerorganisaties (Ministerie van Nationaal Onderwijs, Directie voor de bevordering van scholing voor meisjes [Direction de la promotion de la scolarisation des filles], Regionale Directie van Onderwijs Dosso, Directies van de 30 ondersteunde middelbare scholen;
 • Je coördineert het leerproces over hoe een interventie bijdraagt aan de ontwikkeling van een sector;
 • Je geeft leiding aan het team dat onder jouw hiërarchische verantwoordelijkheid staat (3 Technisch Experts met standplaats in Dosso en Gaya);
 • Je zorgt ervoor dat relevante informatie over de resultaten beschikbaar is voor monitoring en evaluatie om prestatiemonitoring, besluitvorming, leren en rapportage mogelijk te maken.
 • Je draagt bij aan de sectorale dialoog over onderwijs, in samenhang met het Gemeenschappelijk Fonds voor de Onderwijssector (FCSE – Fonds commun du secteur de l’éducation).

Je profiel

Vereist opleidingsniveau

 • Master in onderwijswetenschappen of een ander domein dat verband houdt met het beheer van het algemeen vormend onderwijs.

Vereiste ervaring

 • Ten minste 5 jaar relevante ervaring met het aansturen van internationale ontwikkelingsprojecten;
 • Ten minste 5 jaar relevante ervaring met rechtstreekse ondersteuning van nationale regeringen in nationaal beleid en nationale kaders voor ontwikkelingssamenwerking en coördinatie tussen meerdere partijen op het vlak van onderwijs;
 • Ervaring met de werking van een partnerschapskader voor overleg en coördinatie met meerdere belanghebbenden (op nationaal en regionaal niveau), zoals dat ook door het Gemeenschappelijk Fonds voor Onderwijs (FCSE) wordt uitgevoerd;
 • Minimaal één relevante werkervaring buiten je eigen land;
 • Ervaring als teamleider;
 • Ervaring met een op de gemeenschap gebaseerde aanpak is een pluspunt.

Vereiste kennis en vaardigheden

 • Je hebt een grondige kennis van methodologieën voor projectbeheer;
 • Je hebt competenties op het gebied van monitoring en evaluatie;
 • Je hebt aantoonbare vaardigheden op het gebied van instrumenten en benaderingen voor kennisbeheer en -verspreiding (actieonderzoek, kennisopbouw, enz.).
 • Je hebt uitstekende managementvaardigheden en reële interesse in teammanagement (motiveren, ontwikkelen, ...);
 • Je werkt resultaatgericht;
 • Je hebt het vermogen om innovatieve benaderingen voor te stellen;
 • Je spreekt en schrijft vlot Frans of Nederlands. Gezien Frans de werktaal is van Niger en je in een internationale context gaat werken, is een uitstekende kennis van het Frans en een goede kennis van het Engels vereist.

Je verbindt je ertoe de visie, missie en waarden van Enabel te respecteren (https://www.enabel.be/nl/content/visie-missie-waarden-van-enabel).

Wij bieden

 • Een boeiende functie in een internationale omgeving.
 • Een overeenkomst van 60 maanden met standplaats in Niamey. Reizen naar de regio Dosso en meer bepaald naar de districten Dosso en Gaya zijn een tweetal maal per maand te voorzien.
 • Gewenste startdatum: november 2021.
 • Je wordt bij Enabel aangeworven in de functie van ‘Intervention Manager’. Het loonpakket van deze functie stemt overeen met onze loonschaal (klasse 6) en bestaat uit het bruto maandsalaris, plus voordelen verbonden aan het expatstatuut bij Enabel, zoals een verwijderingsvergoeding, een standplaatsvergoeding, een hardshipvergoeding, een (geplafonneerde) terugbetaling van de huisvestingskosten, een tussenkomst in de verhuiskosten en installatiekosten, een (geplafonneerde) terugbetaling van het schoolgeld voor meereizende kinderen, een verzekeringspakket voor het hele gezin waaronder een repatriëringsverzekering, eenmaal per jaar vliegtuigtickets heen en terug voor het hele gezin, enz.
 • In geval van expatriëring zonder gezinsleden (personen ten laste), tot 6 extra heen-en terugvluchten per jaar naar het land van herkomst of een andere bestemming (met een bovengrens volgens het reglement van Enabel).

De verschillende bedragen variëren naargelang de erkende relevante ervaring voor de functie en de gezinssamenstelling.

Naar aanleiding van deze publicatie kan een wervingsreserve van drie jaar aangelegd worden voor elke gelijkaardige functie.

Onze vacatures staan open voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in onze jobaanbiedingen. Enabel zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit onder zijn medewerkers. We discrimineren niet op basis van geslacht, afkomst, leeftijd, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of andere factoren, maar selecteren op competenties.

Geïnteresseerd?

Solliciteer hier uiterlijk op 21/07/2021 en voeg je recent curriculum vitae en een motivatiebrief toe.

Alleen kandidaturen die via bovenstaande link worden ingediend, worden in aanmerking genomen.

Niger
Solliciteren voor: