Services

VIW-leden kunnen via het contactformulier specifieke vragen in verband met hun verhuis naar het buitenland aan ons voorleggen. Of het nu gaat om een langdurige of definitieve verhuis (emigratie), een tijdelijke job in het buitenland (expatriatie) of een studie in het buitenland, bij Vlamingen in de Wereld vind je belangrijke tips en contacten in het buitenland.

Informatie over verhuizen naar het buitenland

VIW zorgt voor de Vlaming met buitenlandse plannen, biedt informatie en stimuleert de onderlinge contacten. Het doet dit met diverse initiatieven die het leven van migrerende Vlamingen vereenvoudigen en rijker maken, zoals hulp en advies rond de administratieve rompslomp bij verhuizing, de vlotte afhandeling van dossiers rond pensioen of sociale zekerheid, fiscaliteit, juridische kwesties, onderwijs … VIW adviseert, geeft kleine tips en belangrijke informatie.

Spreekbuis voor Vlamingen wereldwijd

De stichting lobbyt voor initiatieven bij de betrokken overheden en publieke diensten die het leven van Vlamingen wereldwijd vergemakkeliiken en de band met Vlaanderen versterken. VIW brengt Vlamingen thuis in de wereld, maar houdt hen ook thuis in Vlaanderen. Een expat die ‘gedragen’ wordt door zijn land of regio, zal deze graag en als de beste uitdragen in zijn nieuwe habitat.

VIW is een erkende gesprekspartner voor de overheden met betrekking tot de wensen en verzuchtingen van uitgeweken Vlamingen. Zo wordt geijverd voor voldoende faciliteiten voor onderwijs Nederlandse taal en Vlaamse cultuur. Het onderwijs speelt immers een belangrijke rol bij het bewaren van de band met Vlaanderen en bovendien houdt het aangeboden onderwijs idealiter rekening met het scenario dat kinderen een aantal jaren later opnieuw zullen instromen in Vlaanderen.

Daarnaast wordt ook gestreefd naar de verruiming van het stemrecht. Er is immers geen reden te bedenken waarom onze expats wel mogen stemmen voor federale verkiezingen maar niet voor de regionale verkiezingen.