Sociale zekerheid

Klinkt werken in het buitenland jou als muziek in de oren? Sta dan best even stil bij het effect hiervan op jouw sociale zekerheid. Niet ter ontrading, wel ter informatie. En besef vooral dat België qua sociale zekerheid een land van melk en honing is.

Er zijn enkele uitzonderingen, maar globaal is het zo dat wie in een bepaald land geen bijdragen betaalt, er geen recht heeft op sociale zekerheid. Dit is het zogenaamde werkstaatprincipe. Als je geen bijdragen betaalt in België, kan je niet verlangen dat je iets van België in ruil krijgt. Belgen krijgen ongelooflijke cadeaus, maar de liefde is niet onvoorwaardelijk.

Word je door je werkgever uitgezonden naar het buitenland of ga je rechtstreeks voor een onderneming in het buitenland aan de slag? Het antwoord is belangrijk. Nog in het minst wat de terminologie, detachering versus rechtstreekse buitenlandse tewerkstelling, betreft. In het laatste geval verlies je je Belgisch sociaal statuut. Wie los van de Belgische job emigreert, blaast zowat alle bruggen op met zijn Belgische sociale zekerheid. Enkel de pensioenrechten vormen hierop een uitzondering. Ga na of je sociale zekerheid geniet in het gastland of doe beroep op een private verzekering, zoals de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS).

Afhankelijk van het land waarnaar je wordt uitgezonden, kan je dekking voor gezondheidszorg eveneens variëren: alle zorg, enkel noodzakelijke zorg, enkel dringende zorg, beperkt in duur, geen dekking… Bovendien kan er een verschil zijn wanneer je werknemer of zelfstandige bent.

Kort samengevat zal je dekking afhangen van:
• het land waar je naartoe gaat en of je onderworpen blijft aan de Belgische sociale zekerheid;
• hoelang je daar zal verblijven en of je eventueel je woonplaats overbrengt;
• je sociaal statuut als werknemer of zelfstandige.

We onderscheiden landen met en zonder een verdrag. Alle landen van de Europese Unie zijn verdragslanden. Daarbuiten neemt het aantal verdragen jaar na jaar toe. Onderworpen blijven aan de Belgische wetgeving, biedt heel wat voordelen. Je blijft enerzijds bijdragen betalen maar je krijgt wel verder de kinderbijslag uitbetaald (hiervoor is een formele afwijkingsaanvraag nodig), en je behoudt het recht op een werkloosheidsuitkering. Bovenal blijf je genieten van gezondheidszorgen op basis van puur Belgische wetgeving. Deze zegt dat je recht hebt op dringende medische zorgen in een ander land ten belope van circa 200 euro per dag hospitalisatie. Deze zorgen worden je terugbetaald in zoverre ze terug te vinden zijn in de Belgische nomenclatuur. De nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen is een lijst met de geneeskundige prestaties die (geheel of gedeeltelijk) vergoed worden. Omdat deze erg gedetailleerd is, moet ook de omschrijving van de genoten behandeling.

Persoonlijke service bij VIW

VIW biedt een persoonlijke service aan zijn leden, ook bij vragen over sociale zekerheid. Goed advies helpt immers je emigratie of expatriatie in goede banen te leiden en voorkomt ongemakkelijke verrassingen. Met vijftig jaar vakervaring en een netwerk aan experten, vertegenwoordigers en ervaringsdeskundigen, zoeken wij in alle discretie een antwoord op jouw vraag.

Waar ben ik sociaal verzekerd en hoe vind ik een geschikte verzekering? Elke gezinssituatie is anders en meestal bestaan er geen standaardantwoorden. Stuur ons daarom jouw specifieke vraag door, samen met een uitgebreide situatieschets. Wij trachten de losse eindjes voor je aan elkaar te knopen en orde in de chaos te brengen.

Nog geen lid? Vraag een lidmaatschap aan en doe een beroep op de knowhow en expertise van Vlamingen in de Wereld inzake wonen en werken in het buitenland. Ontdek ook de vele andere voordelen van het lidmaatschap en extra artikels over sociale zekerheid.

Een voorbeeld van onze dienstverlening:

Ons land heeft een werkvakantieprogramma (WVP) met Canada. Dien ik mij te verzekeren alvorens hierin te stappen? Mag het programma een opstap zijn naar een permanent verblijf?
Je verzekeren alvorens te vertrekken is een absolute noodzaak. En dit zowel inzake gezondheidszorgen, hospitalisatie, en repatriëring voor de duur van jouw verblijf. Vraag het na bij jouw ziekenfonds of verzekeringsmaatschappij, want medische verzorging in Canada kan voor een buitenlander hoog oplopen. Je moet bij aankomst in Canada ook kunnen bewijzen dat je voldoende verzekerd bent. Het is niet het opzet van het WVP om jongeren in Canada te laten werken in afwachting van een permanente verblijfsvergunning, maar je kan wel stappen in die richting zetten. Jouw tijdelijke vergunning is echter geenszins een etappe naar een permanente. De aanvraag moet ook gebeuren bij een bureau van de Canadese immigratiedienst buiten Canada. Na het verlopen van het WVP moet je, zonder permanente vergunning, het land verplicht verlaten, want het WVP kan niet verlengd worden.