Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Stage - De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Italië

De Algemene Afvaardiging behartigt de Vlaamse belangen in Italië en bij de internationale organisaties, gevestigd in Rome. De Afvaardiging is het eerste aanspreekpunt in Italië voor alle aangelegenheden die verband houden met de Vlaamse overheid en haar bevoegdheden (o.a. economie, werkgelegenheid, energie, leefmilieu, mobiliteit, landbouw, onderwijs, cultuur,...). Naast het ondersteunen en faciliteren van officiële contacten tussen de Vlaamse overheid en de Italiaanse overheid en regio’s, is de Algemene Afvaardiging ook bijzonder actief op het gebied van academische, culturele en publieksdiplomatie. Samen met Flanders Investment & Trade (FIT) en Toerisme Vlaanderen, vormt de Afvaardiging het contact- en informatiecentrum voor Vlaamse diplomatieke, academische, wetenschappelijke, culturele, economische en toeristische activiteiten en uitwisselingen in Italië.

La Rappresentanza Generale del Governo delle Fiandre in Italia

La Rappresentanza Generale cura gli interessi delle Fiandre in Italia e presso le organizzazioni internazionali con sede a Roma. La Rappresentanza è il primo punto di riferimento per tutte le questioni che riguardano il Governo e le sue competenze (p.es. economia, lavoro, energia, ambiente, mobilità, agricoltura, istruzione, cultura,...)

Oltre a sostenere e facilitare i contatti ufficiali tra il Governo delle Fiandre e il Governo italiano e le regioni, la Rappresentanza Generale è particolarmente attiva nel campo della diplomazia pubblica, accademica e culturale. Insieme a Flanders Investment & Trade (FIT) e Toerisme Vlaanderen (Turismo delle Fiandre), la Rappresentanza diventa il punto di contatto e d’infomazione per le attività e gli scambi diplomatici, accademici, scientifici, culturali, economici e turistici in Italia.

Takenpakket en verantwoordelijkheden:

De stagiair geeft ondersteuning bij de algemene werking van de Afvaardiging, databeheer, informatievergaring, het communicatiebeleid, de organisatie van evenementen.

Profiel:

De stagiair heeft interesse voor het politieke, sociale, economische en culturele landschap in Vlaanderen, Italië en de Europese Unie. De stagiair is in staat om zich op korte tijd te verdiepen in verschillende onderwerpen, werkt zowel zelfstandig als in groep en is communicatief vaardig. Italiaanse kennis is een troef.

Voorwaarde:

De stage maakt deel uit van de opleiding van de student en is door zijn instelling verzekerd.

Vergoeding:

  • Onbezoldigde stage.
  • Vergoeding abonnement openbaar vervoer.
Italië