Toelatingsvoorwaarden

Wanneer je door je werkgever wordt uitgezonden naar het buitenland (detachering of expatriatie) of wanneer je rechtstreeks voor een buitenlandse onderneming aan de slag gaat (lokale tewerkstelling), is het aan te raden om op voorhand de plaatselijke immigratiewetgeving te raadplegen. Deze bevat in de meeste gevallen een aantal toelatingsvoorwaarden om in het betrokken land legaal te mogen en kunnen werken. Zo ben je in de meeste landen verplicht een arbeidskaart aan te vragen voor je van start kan gaan met je professionele activiteiten. Bij een uitzending naar het buitenland zal ook de werkgever vaak een werkvergunning moeten hebben.

Het aanvragen van een arbeidskaart en/of arbeidsvergunning en/of andere immigratieverplichtingen loopt via een in de nationale wetgeving beschreven procedure en laat het betrokken land toe om, aan de hand van de opgevraagde documenten en informatie, na te gaan of de tewerkstelling conform hun nationale wetgeving zal verlopen. Hou er zeker rekening mee dat deze aanvraagprocedures in de meeste landen redelijk wat tijd in beslag nemen, en start ze dus goed op tijd voor je aan je buitenlandse opdracht of tewerkstelling begint.