Education Advisor TVET

Op 1 mei starten we onze nieuwe landenwerking in Oeganda. Om het eerste meerjarenprogramma te realiseren voorzien we een strategisch partnerschap met het Oegandese Department of Teacher and Instructor Education and Training (TIET); the Business, Technical, Vocational Education and Training (BTVET) Department; the department of government secondary education (DGSE); of the Ministry of Education and Sports (MoES); en een operationeel partnerschap met het National Instructors’ College Abilonino (NICA) in Lira, en de National Teacher’s Colleges of Mubende and Unyama. De focus van het meerjarenprogramma ligt op de versterking van het secundair landbouwonderwijs, meer specifiek door in te zetten op de verbetering van de kwaliteit van de initiële opleiding van student-leerkrachten landbouw en student instructoren landbouwproductie. Via verschillende strategieën die onder andere gericht zijn op het meer praktijkgericht maken van het huidig aanbod landbouwonderwijs, de aanmaak van materialen, de verbeterde stagepraktijken op school- en bedrijfsniveau, het beheer en ontwikkeling van de boerderijen op de scholen worden innovatiestrategieën uitgewerkt en gepromoot.  Er zal bijzondere aandacht gaan naar het versterken van ondernemerschapsonderwijs.

Als Education Advisor TVET geef je inhoudelijk mee vorm aan de verdere uitwerking van het VVOB-meerjarenprogramma (2019-2021) in Oeganda. Je werkt in een klein team en rapporteert direct aan de programma manager in Kampala. In samenwerking met de strategische en operationele partners start je duurzame capaciteitsversterkingsprocessen op die gericht zijn op de verbetering van de initiële vorming van vakleerkrachten van het technisch en beroepsonderwijs. Je ondersteunt deze processen zowel inhoudelijk als procesmatig.

Takenpakket

 • Je zet VVOB mee op de kaart in de Oegandese onderwijssector en bouwt een duurzame relatie uit met diverse strategische en operationele partners;
 • Samen met je VVOB-collega’s, strategische en kennispartners werk je aan capaciteitsopbouw van NICA en de NTC’s op volgende vlakken:
  • Identificeren van mogelijkheden om bestaande Core Courses te verrijken met inhouden en competentiegerichte manieren van lesgeven die goed aansluiten bij de realiteit van het secundair landbouw technisch en beroepsonderwijs;

  • Ondersteunen van het lesgevend personeel van NICA en NTC’s bij de introductie van deze innovaties;
  • Uitbreiden en bevorderen van samenwerking tussen NICA en relevante BTVET oefenscholen, en tussen de NTCs en bestaande O-level schools i.h.b. met het oog op het verbeteren van de pedagogische stages voor student-vakleerkrachten en de verrijking van het bestaande curriculum;

  • Versterken van een op gelijkheid en gelijkwaardigheid gerichte genderfocus binnen de instructorenopleiding;

  • Ondersteunen van leidinggevend personeel van NICA en de NTC’s bij het uitwerken en implementeren van een strategie om NICA en de NTC’s binnen het Oegandees BTVET landschap te positioneren als Center of Excellence;

  • Het ontwikkelen van duurzame strategieën voor de professionele ontwikkeling van leerkrachten en instructoren

 • Je detecteert de noden aan professionele ontwikkeling van de doelgroepen;

 • Je identificeert expertisebronnen voor professionele ontwikkeling en capaciteitsversterking van de partners en schakelt deze in waar relevant;

 • Je netwerkt met andere relevante organisaties en streeft synergie, samenwerking en inkomstendiversificatie na;

 • Je neemt een actieve rol op in de operationele planning, budgettering, uitvoering, monitoring en evaluatie van het programma rond lager beroepsonderwijs en bent betrokken bij het formuleren van nieuwe projectvoorstellen;

 • Je verruimt leerervaringen van het programma naar de hele organisatie;

 • Je vervult een brugfunctie naar Vlaanderen.

Profiel

 • Je bent in het bezit van een relevant masterdiploma of gelijkgesteld door ervaring in onderwijs;
 • Je hebt bij voorkeur twee jaar werkervaring in het Zuiden;

 • Je hebt minimaal twee jaar werkervaring in het technisch en beroepsonderwijs, bij voorkeur landbouw;

 • Je hebt ervaring in professionaliseringstrajecten in het onderwijs, bij voorkeur van lerarenopleiders en (hun) leidinggevenden

 • Je hebt ervaring met het opzetten en begeleiden van veranderingsprocessen en institutionele capaciteitsopbouw;

 • Je hebt aantoonbare ervaring inzake het formuleren en opvolgen van kwaliteitsvolle onderwijsprogramma’s en projecten.

Wij bieden

 • Een dynamische werkomgeving in een internationale context;
 • Start in weddeschaal A111 (Vlaamse overheid);

 • Hospitalisatieverzekering, een jaarlijks vliegticket voor het gezin, tegemoetkoming in huisvesting en onderwijs van de kinderen.

Locatie

Kampala of Gulu, Oeganda

Procedure

Bij interesse in deze functie worden je CV en uitgebreide motivatiebrief uiterlijk op 12 mei verwacht bij Lotte.vdeeckhout@VVOB.BE.