Programma manager DRC

In januari 2017 startte het nieuwe vijfjarenprogramma van VVOB DRC: “Le programme d’appui à l’Amélioration de la Qualité de l’Enseignement Technique et l’Entreprenariat Agricole” (ETAGE). Het doel van dit programma is het ontwikkelen van de ondernemerschapscompetenties van studenten in het secundair landbouwtechnisch onderwijs in drie onderwijsprovincies (Bas-Fleuve, Cataractes en Lukuya). Hiertoe zet VVOB DRC in op het versterken van schoolleiders en leerkrachten, opdat die erin zouden slagen ondernemerschapsonderwijs optimaal te ontplooien binnen het bestaand curriculum. Het VVOB-team werkt nauw samen met de provinciale inspectiediensten om de capaciteitsversterking op schoolniveau te verduurzamen en opschaling van de ingebrachte vernieuwingen mogelijk te maken. VVOB DRC zoekt en verwacht bijkomende fondsen om het bereik van dit programma uit te breiden.

Voor versterking van ons team zijn we op zoek naar een programma manager. De standplaats is Kisantu, een rustige stad ruim twee uur rijden van Kinshasa. Als je vanuit een humane bewogenheid graag in het Zuiden wil werken, je affiniteit hebt met begeleiding van onderwijsverandering en stevig in je schoenen staat als een leidinggevende die inspireert, structureert en stimuleert, dan wordt dit je takenpakket:

Takenpakket

​​Programmamanagement:

 • Je staat in voor de algemene beleidsontwikkeling en kwaliteitsbewaking van de VVOB-werking in DRC en draagt actief bij aan globale beleidsontwikkeling binnen VVOB;
 • Je bent verantwoordelijk voor de planning, coördinatie, monitoring en evaluatie van de onderwijsprogramma’s in DRC, en bewaakt hierbij de impact, duurzaamheid, relevantie, effectiviteit en efficiëntie van deze programma’s.

 • Je bent verantwoordelijk voor het financieel- en personeelsbeheer van VVOB DRC, met specifieke aandacht voor de ontwikkeling van lokaal leiderschap;

 • Je bouwt de relaties met de partners duurzaam uit en inspireert hun institutionele ontwikkeling.

 • Je streeft samenwerking na met Vlaamse onderwijsactoren en met Belgische en internationale ontwikkelingsactoren.

 • Je communiceert actief met de medewerkers en onderwijspartners in België in functie van de voortgang van het programma in je land en de beleidsontwikkeling van VVOB.

Verwerven en beheren van diverse fondsen

 • Je identificeert opportuniteiten voor bijkomende financiering, netwerkt proactief met potentiële donoren en schrijft financieringsvoorstellen in samenwerking met het hoofdkantoor in Brussel;
 • Je optimaliseert financiële en administratieve processen plus personeelsinzet in functie van het beheer van bijkomende financiering.

Je werkt actief mee aan de Noordwerking door bruggen te bouwen tussen Vlaanderen en DRC via samenwerking met Vlaamse lerarenopleidingen, universiteiten, begeleidingsdiensten, afdelingen van het Departement Onderwijs, scholenbanden en een actieve communicatie over onze werking.

Profiel

 • Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt een doorgedreven ervaring (minimum drie jaar) met algemeen programmamanagement, (strategievorming, planning en coördinatie, financiële administratie van programma’s, netwerking) en het leidinggeven aan een multicultureel team.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het begeleiden van veranderingsprocessen op institutioneel niveau en/of institutionele capaciteitsopbouw; indien binnen de onderwijssector is dit een troef.
 •  Je hebt minimum vier jaar werkervaring in het Zuiden en bij voorkeur in de ontwikkelingssector en fragiele contexten; en hebt inzicht in de actuele trends binnen ontwikkelingssamenwerking.

 • Je bent bereid om langere lokale en internationale reizen af te leggen en soms buiten de normale werkuren te werken.

 • Je beheerst het Frans en Engels goed, zowel mondeling als schriftelijk.

Competenties

​VVOB Kerncompetenties:

 • Resultaatsgerichtheid
 • Samenwerking
 • Continue leren en verbeteren

Functie specifieke competenties:

 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid & luistervaardigheid
 •  360° empathie

 • Betrouwbaarheid

 • Creativiteit

 • Probleemanalyse en –synthese

 • Delegeren

 • Coachen

 • Netwerken

Samenwerking

 • Je bent leidinggevende van een multidisciplinair team (expats en Congolezen).
 • Je kan rekenen op een hoofdkantoor dat ondersteuning biedt rond uitdagingen op inhoudelijk en managementvlak.

Wij bieden:

 • Een dynamische werkomgeving in een internationale context.
 • Start in weddeschaal A113, met valorisatie van de relevante beroepservaring; overstap van A113 naar A114 na 10 jaar relevante (leidinggevende) beroepservaring.

 • Hospitalisatieverzekering, een jaarlijks vliegticket, tegemoetkoming in de huisvesting en onderwijs van de kinderen.

Procedure

Bij interesse in deze functie worden je CV en uitgebreide motivatiebrief uiterlijk op woensdag 11 juli 2018 bij Clemy.Vyncke@vvob.be