Overslaan en naar de inhoud gaan
x
paspoort

Verandert het paspoort alweer?

Inderdaad, er lijkt maar geen eind aan te komen! Maar om u meteen gerust te stellen, u zal wellicht blij zijn met dit nieuws, als u de gewoonte hebt of van plan bent een nieuw paspoort aan te vragen wanneer u in België bent.

Sinds 2012 bevat het Belgische paspoort vingerafdrukken en moet u een nieuw paspoort persoonlijk bij uw consulaire post aanvragen. Dat is niet altijd even gemakkelijk en daarom maakt de FOD Buitenlandse Zaken het mogelijk om een nieuw paspoort aan te vragen als u in België bent.

Geen provinciale paspoortdiensten meer​

Eind 2017 sluiten alle Belgische provinciale paspoortdiensten de deuren. Om u niet in de kou te laten staan, stellen wij een oplossing voor.

Er bestaat al jaren een goede samenwerking tussen onze FOD en de gemeentebesturen. Vanaf 1 januari kan u dan ook uw nieuwe paspoort aanvragen bij het gemeentebestuur van uw laatste woonplaats in België. Wie nooit in België heeft gewoond, maar er wel geboren is, doet de aanvraag bij het gemeentebestuur van zijn geboorteplaats. Wie niet in België geboren is en er ook nooit heeft gewoond, gaat naar een gemeente naar keuze. Makkelijk toch?

Een gemeente is niet hetzelfde al een consulaire post

In België worden uiteraard dezelfde paspoorten afgegeven als in de consulaire posten, maar in België zijn twee opties niet voorhanden : de preregistratie (registratie van biometrische gegevens voor een latere aanvraag) en de bewaring van de gegevens gedurende 7 jaar (ingeval van verlies, diefstal of een productiefout).

Het voordeel is dan weer dat de termijn voor de afgifte van een paspoort in België korter is dan in een consulaire post. Bij de normale procedure ontvangt u het paspoort na 5 werkdagen en bij de spoedprocedure na 1 dag (opgelet, de spoedprocedure is flink duurder).

Indien u dit wenst, kan u bij de gemeente ook de certificaten van uw elektronische identiteitskaart activeren, wat in principe kosteloos is. Met die certificaten kan u zich op het internet legitimeren (bijvoorbeeld op de federale websites). Om de activering te kunnen uitvoeren, moet u de PIN- en PUK-code kennen die u samen met uw identiteitskaart ontving.

Bij een Belgische gemeente kan u alleen terecht voor de identiteitskaart en het paspoort. Voor andere materies moet u zich tot uw consulaire post wenden.

Andere pluspunten

Behalve de mogelijkheid tot aanvraag in België (waarvan in 2016 door 2815 aanvragers gebruik werd gemaakt) kan u nog altijd terecht bij elke Belgische consulaire post waar ook ter wereld. In 2016 hebben 1017 personen van een verblijf in het buitenland gebruik gemaakt om een paspoort aan te vragen.

Een veertigtal Belgische posten werken ook met een mobiele kit. Elk jaar zijn meer dan 4000 op de afspraak om een paspoort aan te vragen bij de ongeveer 60 mobiele diensten in alle (uit)hoeken van de wereld.

De preregistratie was met ongeveer 3000 dergelijke aanvragen in 2016 ook succesvol te noemen. En niet minder dan 80% personen hebben een bewaartermijn van 7 jaar gevraagd !

Deze cijfers sterken ons in de overtuiging dat u de alternatieve mogelijkheden die wij speciaal voor u hebben ingevoerd, belangrijk vindt en weet te appreciëren. U mag erop rekenen dat wij ook bij toekomstige beslissingen rekening zullen houden met uw situatie, uiteraard binnen de perken van onze middelen en mogelijkheden.