Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid wilt zeggen dat je ongeschikt bent om te werken ten gevolge van een ziekte, een ongeval of een ziekenhuisopname. Ben je werknemer/werkloze en als arbeidsongeschikt erkend? Dan heb je mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Elk EU-land bepaalt zelf op welke uitkeringen je recht hebt en hoe lang je die ontvangt.

In welk land je gebruik kunt maken van de sociale zekerheid, hangt af van twee factoren:

  • je werksituatie (loondienst, zelfstandig, werkloos, gedetacheerd, etc.)
  • het land waar je woont (niet je nationaliteit)

Werken in het buitenland

Als je in loondienst of zelfstandig in een ander EU-land werkt, moet je je inschrijven bij het socialezekerheidsstelsel in je gastland. Jij en je gezin vallen dan onder het socialezekerheidsstelsel van dat land, niet van België.

Let op: In veel landen heb je pas recht op een uitkering als je er gedurende een bepaalde minimumperiode premies hebt betaald. Het land waar je je uitkering hebt aangevraagd, moet wel rekening houden met alle eerdere periodes waarin je in andere EU-landen hebt gewerkt en premies hebt betaald.

Gedetacheerd in het buitenland

Als gedetacheerde of zelfstandige kan je tijdelijk  (tot 2 jaar) in een ander EU-land werken, maar terwijl gedekt blijven door de sociale zekerheid van je eigen land. Dat heeft geen gevolgen voor je recht op sociale zekerheid of dat van je gezin. Vraag een S1-formulier aan bij je zorgverzekeraar in België. Geef dit formulier bij aankomst aan de zorgverzekeraar in je gastland. Als je in België nog aanspraak wilt hebben op sociale zekerheid, heb je een A1-formulier nodig. Als werknemer moet je dit bij je werkgever vragen. Als zelfstandige moet je het aanvragen bij je zorgverzekeraar. Tijdens het buitenlands verblijf moet je op elk moment ook het A1-formulier kunnen laten zien. Anders kan je sociale premies moeten betalen.

Grenswerker

Als grenswerker betaal je je socialezekerheidspremies en ben je gedekt in het EU-land waar je werkt.

Je kan wel gewoon naar de dokter gaan in het land waar je woont.

Meer informatie vind je je plaatselijke bevoegde zorgverzekeraar. Bekijk het overzicht van nationale contactpunten.

Bron:

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/country-coverage/index_nl.htm

http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/Paginas/default.aspx