homepage

Nieuws uit de wereld

Stefan Nerinckx
In een vorige bijdrage zijn we ingegaan op de bepaling van de toepasselijke wetgeving inzake sociale zekerheid voor werknemers werkzaam binnen de EER (Europees Economische Ruimte). Nu gaan we verder in op de dekking inzake sociale zekerheid van deze werknemer, en meer bepaald inzake gezondheidszorg binnen een EER perspectief. ANALYSE Welk sociale zekerheidsstelsel is van toepassing? Binnen de Europese Unie is een werknemer (in beginsel) slechts onderworpen aan het sociale zekerheidsrecht van één lidstaat (in principe op basis van de professionele
terugkeren naar het geboorteland na een buitenlandse ervaring
Lore Van Gorp
Frederik Matthys
Brent Meersman
Marie en Serge
Josine Buggenhout