Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Inkomstenbelasting

Als je naar het buitenland verhuist, neem je best voor je vertrek contact op met je belastingkantoor. Het belastingkantoor zal je meedelen wat je voor je vertrek precies moet doen om je fiscale verplichtingen te vervullen. Daarnaast kan het belastingkantoor je ook adviseren bij je keuze om je hoofdverblijfplaats al dan niet naar het buitenland over te brengen.

Hoofdverblijfplaats in het buitenland

De hoofdverblijfplaats is de plaats waar een gezin of een alleenstaande gewoonlijk leeft. Een gezin kan bestaan uit verwante personen (familieleden) en/of uit niet-verwante personen (bijvoorbeeld vrienden, levensgezel …).

Als je je hoofdverblijfplaats verandert naar een adres in een ander land, zal je voortaan in dat land belastingen moeten betalen. Uw verhuizing wordt automatisch aan de belastingdiensten doorgegeven, maar je zal wel nog een speciaal aangifteformulier aan je belastingkantoor moeten vragen. Die aangifte regelt de belastbare inkomsten voor de periode vanaf 1 januari tot de dag van je vertrek.

Als je na je vertrek nog inkomsten vanuit België zou hebben, bijvoorbeeld door de verhuur van een huis in België op je naam, dan moet u daartoe nog steeds een belastingaangifte voor niet-inwoners indienen.

Dubbele belastingheffing

Soms word je door twee landen tegelijk als fiscaal inwoner beschouwd. Beide zouden je dan belasting kunnen laten betalen over je wereldwijd inkomen. Om dat te voorkomen hebben veel landen verdragen over dubbele belastingheffing gesloten. Daarin staan meestal regels die bepalen waar je uiteindelijk wordt aangeslagen.

Als zo'n verdrag geen oplossing biedt voor je situatie omdat die erg ingewikkeld is, kan je contact opnemen met de belastingsdienst van (een van) beide landen en vragen hoe het in jouw geval zit.

Er is een kans dat je inkomen tweemaal wordt belast als twee landen het recht daartoe hebben.

In deze gevallen ben je altijd onderworpen aan de belastingregels van het land waar je woont, maar soms moet je ook in het andere land belasting betalen.

Gelukkig hebben de meeste landen onderling belastingverdragen gesloten. Deze voorkomen meestal dat je tweemaal moet betalen:

In veel gevallen wordt de belasting die je betaalt in het land waar je werkt, verrekend met de belasting die je moet betalen in het land waar je woont.

In andere gevallen wordt het inkomen dat je verdiend hebt in het land waar je werkt, alleen daar belast en word je vrijgesteld van belasting in het land waar je woont.

Denk eraan dat de belastingtarieven in de twee betrokken landen waarschijnlijk verschillen. Als het belastingtarief in het land waar je werkt, hoger is, is dat het tarief dat je uiteindelijk betaalt, ook al wordt die belasting in mindering gebracht op de verschuldigde belasting in het land waar je woont, of stelt het land waar je woont je vrij van alle bijkomende belastingen.

Om dubbele belasting te voorkomen, moet je soms bewijzen waar je woont en dat je reeds belastingen op je inkomen hebt betaald. Neem contact op met de belastingdienst en vraag welke documenten je moet indienen.

Wil je meer te weten komen wat de regels in jouw geval zijn?

Ga na wat er staat in het belastingverdrag tussen je gastland en het land waar je fiscaal inwoner bent.