Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Naar school in een ander land

Je kind heeft in Europa recht op onderwijs onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van een ander land. Je kind heeft recht op plaatsing in een klas met zijn/haar eigen leeftijdsgroep én op het niveau dat overeenkomt met zijn/haar klas in België (ongeacht het taalniveau). Bovendien heeft je kind recht op gratis cursussen, waaronder taallessen, om de aanpassing en de integratie vlotter te laten verlopen.

Het schoolsysteem kan in een ander land heel verschillend zijn. Er is ook geen automatische erkenning van eerder behaalde Belgische schooldiploma’s. In sommige landen is er een erkenning nodig voordat je je kind kan inschrijven in een lokale school.

Tip:

Het is meestal een goed idee om een dossier bij te houden over het schoolverleden van je kind. Dit zal helpen bij de inschrijving in het middelbaar onderwijs. Zo'n dossier kan het volgende omvatten:

  • kopieën van rapporten (sommige scholen willen ook de originelen zien)
  • aanbevelingsbrieven van de leerkracht(en) en/of de directeur(s)
  • een lijst van de gebruikte leerboeken en een overzicht van het leerplan, aan de hand waarvan de nieuwe leerkracht kan nagaan welk niveau je kind heeft
  • resultaten van toetsen, met name van de moedertaal van je kind, wiskunde en wetenschappen
  • het vaccinatieboekje van je kind en recente medische verslagen