Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Pensioen in het buitenland

Na hun pensioen beslissen veel Vlamingen de zon op te zoeken, vaak in het zuiden van Europa. Maar ook andere landen zitten in de lift. Er zijn relatief weinig obstakels om te kunnen genieten van je pensioen in het buitenland. Maar hoe zit het nu met je pensioenrechten, de uitbetaling, etc.?

Hoe en waar je pensioen aanvragen

Hoe en waar je je Belgisch of buitenlands pensioen kunt aanvragen hangt af van je woonplaats. Als je in België woont, kan je je aanvraag doen:

Je kan je pensioen aanvragen bij de pensioeninstantie in het land waar je woont of waar je het laatst gewerkt hebt. Als je nooit gewerkt hebt in het land waar je woont, zal je woonland je aanvraag automatisch doorsturen naar het land waar je het laatst gewerkt hebt. Het desbetreffende land zal de aanvraag verwerken en alle informatie over je opgebouwde rechten samenbrengen.

Let op: in sommige landen moet je een bepaalde minimumperiode gewerkt hebben voordat je pensioenrecht hebt. Als je minder dan een jaar in een bepaald land gewerkt hebt, geldt er soms een speciale regel, omdat sommige EU-landen geen pensioen verstrekken voor korte periodes. Je pensioenopbouw voor die maanden gaat niet verloren, want de uiteindelijke pensioeninstantie die nagaat of je recht hebt op een pensioen, moet wel rekening houden met alle gewerkte periodes in alle betrokken EU-landen.

Cumulatie van een Belgisch pensioen met een buitenlands pensioen

De pensioeninstanties in alle landen waar je gewerkt hebt, kijken naar je pensioenopbouw in die landen, en hoe lang je in elk land gewerkt heeft. Op basis daarvan word je pensioen berekend.

De Belgische FPD berekent je nationaal pensioen en je evenredig pensioen gebaseerd op een theoretisch bedrag. Beide bedragen worden vergeleken, waarna het hoogste bedrag wordt toegekend.

  • nationaal pensioen = pensioen berekend op basis van de Belgische wetgeving.
  • theoretisch bedrag = het resultaat van de som van alle gewerkte periodes in alle relevante EUlanden en het bijhorende pensioen waarop je aanspraak zou kunnen maken als deze geldige buitenlandse tijdvakken in de Belgische regeling vervuld waren

Tip: Twijfels over je pensioensituatie? Contacteer de FPD

Uitbetaling

Elk land dat je een pensioen toekent, kan dat normaal gesproken storten op een bankrekening in de ganse EER. Je kan ook betaald worden per overschrijving op een rekening in je land van verblijf. Voorwaarde is wel dat je in beide gevallen de FPD twee maand van tevoren op de hoogte brengt. Bij verblijf in het buitenland vraagt de Belgische pensioendienst wel om ten minste eenmaal per jaar een levensbewijs terug te sturen. Als je in Duitsland, Frankrijk of in Nederland woont, krijg je in principe geen levensbewijs meer en moet je het dus niet meer terugsturen.

Let op: de Belgische pensioendienst dringt erop aan om zo snel mogelijk elke wijziging van adres of burgerlijke staat schriftelijk mee te delen.

Inhoudingen op je pensioen als je in het buitenland woont

  • ziekte- en invaliditeitsbijdrage: kan vrijgesteld worden als je in een van de EER-landen woont en je ten laste ben van het lokale sociale zekerheidssysteem
  • solidariteitsbijdrage: vanaf januari 2013 geldt er een vrijstelling binnen de EER
  • bedrijfsvoorheffing: je betaalde pensioenen blijven onderworpen, tenzij je woonland een overeenkomst heeft afgesloten met België om dubbele belastingen te vermijden

Tip: Bekijk de lijst van landen waar er vrijstelling is op de bedrijfsvoorheffing.   

Gezondheidszorg

Als je een pensioen ontvangt uit het land waar je woont, dekt de zorgverzekering van dat land de ziektekosten, ongeacht of je ook nog een pensioen uit een ander land ontvangt. Als je geen pensioen ontvangt van je woonland, dan val je onder de zorgverzekering van het land waar je het langst verzekerd bent geweest. Vraag een S1-formulier aan bij je mutualiteit en geef het bij aankomst aan de zorgverzekeraar in het gastland. Het formulier geeft je recht op ziektekostendekking in het land waar je verblijft.

Wanneer je als gepensioneerde in het buitenland woont bestaat er geen recht op terugbetaling van je ziektekosten voor gezondheidszorg ten laste van België. Er bestaat echter een uitzondering wanneer je als gepensioneerde aan dezelfde voorwaarden voldoet en:

  • in een land woont dat de Europese verordeningen toepast of in een land waarmee België een akkoord heeft gesloten dat de gezondheidszorg omvat (Algerije, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Kroatië, Macedonië, Montenegro, Servië, Tunesië, Turkije)

EN

  • geen pensioen van je verblijfsland ontvangt.

 

Tip: Neem voor je vertrek contact op met je Belgische mutualiteit!

Bron:

http://www.onprvp.fgov.be/NL/futur/foreigner/paginas/default.aspx

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire-abroad/index_nl.htm