Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Sociale zekerheid in het buitenland

Klinkt een leven in het buitenland jou als muziek in de oren? Sta dan best even stil bij het effect hiervan op jouw sociale zekerheid. En besef vooral dat België qua sociale zekerheid een land van melk en honing is. Er zijn enkele uitzonderingen, maar globaal is het zo dat wie in een bepaald land geen bijdragen betaalt, er geen recht heeft op sociale zekerheid. Als je geen bijdragen betaalt in België, kan je niet verlangen dat je iets van België in ruil krijgt. Belgen krijgen ongelooflijke cadeaus, maar de liefde is niet onvoorwaardelijk.

In welk land je gebruik kunt maken van de sociale zekerheid, hangt af van twee factoren:

  • je werksituatie (loondienst, zelfstandig, werkloos, gedetacheerd, etc.)
  • het land waar je woont (niet je nationaliteit)

Als je woont en werkt in het buitenland, dan val je dus onder de lokale sociale zekerheid.

Behoud van de Belgische sociale zekerheid

Er zijn enkele situaties waarin je een band met de Belgische sociale zekerheid kan behouden:

  • Detachering: Als je Belgische werkgever je naar een ander land stuurt voor een tijdelijke opdracht, ben je een “gedetacheerde werknemer”. Tijdens een detachering blijft de arbeidsrelatie met de werkgever bestaan zodat je bij je terugkeer geen bijkomende formaliteiten meer moet vervullen. Bovendien blijf je onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel van België, en vrijgesteld van onderwerping in het land van tijdelijke tewerkstelling. Een detachering is enkel mogelijk in een land waarmee België een sociale zekerheidsverdrag gesloten heeft (verdragsland). Bekijk zeker het overzicht van verdragslanden.

 

  • Overzeese Sociale zekerheid: De Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ) is een openbare instelling met staatswaarborg die een volledige dekking op het vlak van sociale zekerheid (pensioen, ziekte, invaliditeit, geneeskundige verzorging, ongevallen,…) biedt. De OSZ is enkel mogelijk als je tewerkgesteld bent in een land buiten de EER of Zwitserland. Je kan je individueel aansluiten of je werkgever kan je verzekeren met een collectief contract. Je betaalt een maandelijkse bijdrage naar keuze, gelegen tussen een bij wet vastgelegd minimum en maximumbedrag. De bedragen zijn gekoppeld aan de Belgische prijsindex. Meer informatie over OSZ, de tarieven en hoe je je kan aansluiten, vind je op de officiële site.

 

Tip: Het is vaak aangeraden om een privéverzekering af te sluiten. Aanbieders van privéverzekeringen bieden de hefboom om het sociale aspect naar een hoger niveau te tillen. De sociale zekerheid in je nieuwe gastland kan immers heel sterk verschillen met die in België.

Tip: Twijfels over je (internationale) sociale zekerheid? Gebruik het eenvoudige en duidelijke platform van de RSZ. Je kan je vragen ook sturen naar contact@rsz.fgov.be

Tip: Wil je wat meer informatie over de plaatselijke sociale zekerheid? Je vindt handige overzichten van zowat alle internationale sociale zekerheden op de Amerikaanse site van de Social Security.