Overslaan en naar de inhoud gaan
x
Steven Van Laer

Een frisse wind - VIW vernieuwt haar bestuursorgaan

Een nieuw elfkoppig bestuursorgaan zit VIW de komende vier jaar voor.

Sinds begin dit jaar heeft de stichting Vlamingen in de Wereld (VIW) een nieuw bestuursorgaan. Dit ziet er behoorlijk anders uit dan het vorige. Niet enkel door de vele nieuwe gezichten, maar ook door het aantal. Gekozen werd voor een beperkte en krachtdadige bestuursploeg.

Het bestuursorgaan bestaat uit zes mannen en vijf vrouwen. Allen werden zij benoemd voor een periode van vier jaar. Onder hen veel nieuwe namen en enkele bekende gezichten. De vele uitdagingen waar de stichting voor staat worden aangegaan door een competente en verscheiden ploeg, onder leiding van kersvers voorzitter Steven Van Laer.

Als voormalig ondervoorzitter van de stichting is hij tevens architect van en drijvende kracht achter het nieuwe bestuurlijke kader. Als nieuwe voorzitter kan hierbij onder meer rekenen op de steun van zijn nieuwe ondervoorzitster, An De Moor. Als geheel staat de nieuwe diverse bestuursploeg garant voor een open, discipline-overschrijdend engagement.

De volledige samenstelling van de nieuwe ploeg ziet er als volgt uit:

 • Adriaens Michel
 • Boriau Frederik (VIW-vertegenwoordiger, Parijs)
 • Bruyer Tom
 • De Moor An (lid van het Bureau en ondervoorzitter)
 • De Jonge Hilde Celeste (lid van het Bureau en penningmeester)
 • Descheemaeker An
 • Dirix Theo (VIW-vertegenwoordiger, Athene)
 • Goossens Prakash (lid van het Bureau)
 • Neyt Johanna
 • Pareit Eva
 • Van Laer Steven (lid van het Bureau en voorzitter)

 

Het nieuwe bestuursorgaan wil zowel het bereik van de organisatie als de relevantie van de activiteiten maximaliseren via haar vertegenwoordigers en nauwere samenwerking met verwante organisaties. Hierbij wordt ingezet op verdere digitalisering en een bredere samenwerking, interactie met internationale organisaties en bedrijven. De Vlaamse overheid en het nieuwe gefuseerde Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken blijft daarbij de belangrijkste stakeholder.

_

De stichting plant van zodra de coronamaatregelen het toelaten een huldiging van het voltallige uittredende bestuur. Zij zetelen vanaf heden in een Adviesraad, verder uit te breiden met experten en vertegenwoordigers uit het bredere middenveld.

_

Steven Van Laer (°1960) beschikt over een uitgebreide kennis van global mobility in al zijn aspecten. Als voormalig vennoot binnen de internationale advies vennootschap Ernst & Young (EY) Tax Consultants kent hij als geen ander de vraagstukken die gepaard gaan met een buitenlandse ervaring, of deze nu van korte of lange duur is.

Vlamingen in de Wereld wil de brug zijn tussen de uitgeweken Vlamingen en hun naasten, zowel onderling als met de Vlaamse gemeenschap van ‘personen, bedrijven en de overheid’ in België. Zo bevordert de stichting de samenhorigheid van de Vlamingen wereldwijd, hun internationaal denken en doen, en de internationale uitstraling van Vlaanderen.”

Auteur:
Koen Van der Schaeghe