Overslaan en naar de inhoud gaan
x
Vlerick studie - Korte opdrachten in het buitenland

Korte opdrachten in het buitenland

Op donderdag 15 oktober organiseerde de stichting Vlamingen in de Wereld samen met Voka en Union Francophone des Belges a L’Etranger de vierde editie van het HR Congres “Mobility is Key”. Een digitale editie uiteraard. Met als thema: de toekomst van globale mobiliteit.

Als kapstok van deze conferentie voerde Vlerick Business School in opdracht van Vlamingen in de Wereld een kwalitatief onderzoek uit over “Short International Assignments”. Prof. Dr. Dirk Buyens interviewde HR-managers uit Belgische bedrijven met gedetacheerde werknemers. De bedrijven kwamen uit verschillende industrieën en verschilden in grootte en opzet om een zo breed mogelijke kijk te krijgen op het thema.

SHORT INTERNATIONAL ASSIGNMENT (SIA)

 • een opdracht met een duur tussen 1 en 12 maanden
 • langer dan een zakenreis maar korter dan een traditionele detachering
 • gewoonlijk zonder meeverhuizende familieleden
 • de werknemer woont ter plaatse (dus geen pendelwerknemer of zakenreiziger)

 

Het blijkt een stijgende trend bij bedrijven om expats op kortere opdrachten te sturen, en dit ook vaker zonder dat het gezin mee verhuist. We onderscheiden ruim gezien twee redenen om een werknemer op een SIA te sturen.

 

Persoonlijke ontwikkelingEerste reden: persoonlijke ontwikkeling
Dit maakt typisch deel uit van een traject of programma voor “young/high potentials”; ambitieuze nieuwe aanwervingen of een stagetraject met het oog op aanwerving van de stagiair.

Dit type SIA gebeurt voornamelijk aan het begin van de carrière van de werknemer en met het oog op het ontwikkelen van leidinggevende capaciteiten, de zogenaamde juniorprofielen. Voor bedrijven wordt het ook een manier om hun werknemersloyaliteit te verhogen; als de werknemer de kans kreeg een buitenlandse uitwisseling mee te maken, versterkt dat het imago van de goede werkgever. Maar liefst 60% van de net afgestudeerden vindt het belangrijk dat een internationale ervaring tot de mogelijkheden behoort.

Nood van het bedrijfTweede reden: nood van het bedrijf
Hier gaat het om een transfer van kennis en capaciteiten die eigen is aan de werknemer en ontbreekt in de buitenlandse vesting.

Gewoonlijk wordt de werknemer ingezet op specifieke projecten waar zijn profiel en kennis lokaal niet werd gevonden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij troubleshooting; doorgaans is het efficiënter, sneller en goedkoper om een SIA-werknemer ter plaatse te sturen om een bepaald specifiek probleem op te lossen, dan om het van op afstand te proberen of lokaal personeel op te leiden. Ook bij het opstarten van een nieuwe activiteit in het buitenland, is het handig om een ervaren werknemer de opstart te laten begeleiden en vaardigheden over te dragen.

Waarom nood van het bedrijf?
 • Goed alternatief voor LTA's
 • Flexibiliteit voor zowel werkgever als werknemer
  • Sneller vertrek dan voor LTA (minder administratie)
  • Familie verhuist niet mee (geen schoolonderbreking kinderen, carrière partner loopt door)
  • Snel en flexibel antwoord op stijgende vraag naar globale mobiliteit
 • Kostenefficiënt (potentieel zelfs goedkoper dan LTA of lokaal personeel)
 • Skills gap wordt snel opgevuld
 • Gemakkelijker om te herintegreren in thuisland bij terugkomst
Waarom nood van het bedrijf?
 • Goed alternatief voor LTA's
 • Flexibiliteit voor zowel werkgever als werknemer
  • Sneller vertrek dan voor LTA (minder administratie)
  • Familie verhuist niet mee (geen schoolonderbreking kinderen, carrière partner loopt door)
  • Snel en flexibel antwoord op stijgende vraag naar globale mobiliteit
 • Kostenefficiënt (potentieel zelfs goedkoper dan LTA of lokaal personeel)
 • Skills gap wordt snel opgevuld
 • Gemakkelijker om te herintegreren in thuisland bij terugkomst
Profiel: nood van het bedrijf
 • Werknemersniveau
 • Ervaren specialisten/experten (vgl. vliegende dokter)
 • Aantal jaren ervaring verschilt sterk
 • Quasi nooit leidinggevenden
 • Puur op basis van expertise en kennisnood
Profiel: nood van het bedrijf
 • Werknemersniveau
 • Ervaren specialisten/experten (vgl. vliegende dokter)
 • Aantal jaren ervaring verschilt sterk
 • Quasi nooit leidinggevenden
 • Puur op basis van expertise en kennisnood

Uitdagingen voor bedrijven

79% van de ondervraagde bedrijven geeft aan een specifieke SIA policy te hebben, die anders is dan het gewone expatcontract voor LTA’s. Er is ook een duidelijk verschil naar het salarispakket toe; bij persoonlijke ontwikkeling SIA’s zijn er weinig tot geen extra salarisvoordelen, bij nood van het bedrijf SIA’s krijgt de werknemer extra’s die vergelijkbaar zijn met de LTA-contracten.

Persoonlijke ontwikkeling
 • Komt eerder vanuit HR dan vanuit management
 • Lokaal engagement
 • Moet passen binnen de job waarvoor werknemer werd aangenomen
 • Administratie: belastingen, sociale zekerheid, recht, …
 • Timing in carrière
 • Moet passen binnen de algemene bedrijfscultuur
Nood van het bedrijf
 • Verlenging van opdracht zodat het LTA wordt
 • Werknemers vinden die op SIA willen vertrekken
 • Integratie in de lokale gemeenschap en bedrijfscultuur
 • Administratie: belastingen, sociale zekerheid, recht, …
 • Balans tussen manager thuis en op locatie

Uitdagingen voor werknemers

Persoonlijke ontwikkeling
 • Werkdruk (lange uren, tijdsdruk)
 • Veel stress door uitdagende doelstellingen
 • Werk-Privérelatie staat onder druk
 • Soms barre of moeilijke omstandigheden
 • Te kort of te lang
 • Vereist zeer snelle aanpassing aan andere cultuur
 • Minder voorbereiding dan voor LTA
Nood van het bedrijf
 • Verlenging van opdracht zodat het LTA wordt
 • Werknemers vinden die op SIA willen vertrekken
 • Integratie in de lokale gemeenschap en bedrijfscultuur
 • Administratie: belastingen, sociale zekerheid, recht, …
 • Balans tussen manager thuis en op locatie

Evolutie van de SIA’s

De LTA’s verliezen aan populariteit, toont een studie van ECA. Het percentage LTA’s op het totaal aantal expats vermindert van 63% naar 45% tussen 2008 en 2017. SIA’s stijgen dan weer van 14% naar 22% en ook de pendelaar-expats winnen aan populariteit (van 23% naar 33%).

Invloed van Covid-19

Voor er sprake was van Covid-19, verwachtten bedrijven volgens een studie van KPMG dat SIA’s met 19% zouden stijgen en LTA’s met 51% zouden dalen in de toekomst.

Nu is de situatie natuurlijk anders. Heel wat zakenreizen zijn opgeschort, veel sectoren en bedrijven moeten zwaar besparen, er is meer aandacht voor CSR (corporate social responsibility), waarbij de ecologische voetafdruk van globale mobiliteit in vraag wordt gesteld en werknemers zijn voorzichtiger en hebben meer schrik om naar het buitenland te trekken en daar vast te komen zitten.

De invloed op lange termijn is moeilijk in te schatten. Nu virtueel werken zo aan kracht gewonnen heeft bij Belgische bedrijven, bestaat de kans dat zowel SIA’s en LTA’s in de toekomst zullen verminderen.

Tot slot

Het mag duidelijk zijn, de invloed van de coronapandemie op de internationale mobiliteit is een blijver, met grote gevolgen voor ondernemingen die expats uitzenden voor kortere of langere periodes. Kortere en tijdelijke opdrachten worden populairder. De traditionele driejarige toewijzing voor het hele gezin is niet dood, maar het is niet langer de voor de hand liggende keuze. Hedendaagse wereldwijde opdrachten zijn vaker van relatief korte duur en vaak op projectbasis.

Daarnaast dwingt ook een pandemie als Covid-19 ons om wereldwijde mobiliteitsoplossingen te heroverwegen, opnieuw te evalueren en aan te passen. Dit heeft uiteraard invloed op onderwerpen als arbeidsrecht, belastingen, sociale zekerheid, immigratie, inboedelverhuis, compliance en IT-oplossingen.

Auteur:
Anne Cruyt